Samarbeidsavtaler

LLAs samarbeidsavtaler varierer i form og innhold, men vi ønsker alltid å tilby medlemsavisene våre et passe utvalg nyttige innkjøps- og samarbeidsavtaler. I dag finner du en meny bestående blant annet av forsikringer, abonnementssystem, bildebank, telefonsalg og hotelrom.

Dette er gode avtaler som er til for å brukes. Rett nok må avisen gjøre en selvstendig vurdering av om våre samarbeidspartnere passer for den enkelte lokalavis, men hvis svaret er ja, er det penger å spare ved å henvise til LLA-medlemsskapet.

Mange aviser bruker LLAs samarbeidspartnere allerede. Særlig har forsikringsavtalene fått et godt fotfeste; Gjensidige-avtalen har gitt medlemsavisene svært gode vilkår på bl. a. verdi- og innboforsikringer opp gjennom årene, og den siste tiden har Storebrand vært aktive på OTP-avtaler og andre personalordninger. Blant andre tradisjonelle tjenstetilbydere finner du Raaness med deres InfoPress-system, mens hotelavtalen med Choice-hotellene er blant de ferskeste avtalene. Her kan du henvise til Landslaget for lokalaviser både på jobb- og privatreiser.

Se alle våre samarbeidspartnere

Ta gjerne kontakt med Lene Østberg i LLA for spørsmål eller for tips til nye avtaler som LLAs medlemsaviser kan ha nytte av: lene()lla.no, dir. tlf. 452 89 222.