Frist for innlevering av 2016-tall er 20. januar 2017

Veileding for utfylling av opplagsoppgave 2016

Opplagsoppgave 2016

Mer om opplagsarbeid finner du også på opplag.no