Her gir vi deg ein vegvisar til ymse bransjelinkar. Dersom du saknar noko, sender du oss ein epost til lla()lla.no

Kampen for journalistikk; Kor har du det frå?

http://journalistikkampanjen.wordpress.com/

Pressens Vær varsom-plakat

http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten

Pressens redaktørplakat

http://presse.no/Etisk-regelverk/Redaktoerplakaten

Pressens tekstreklameplakat

http://presse.no/Etisk-regelverk/Tekstreklameplakaten

Norsk Presseforbund, inkl. PFU
www.presse.no

Norsk Redaktørforening
www.nored.no

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
www.mediebedriftene.no

Norsk Journalistlag
www.nj.no

Norsk Opplagskontroll
www.opplag.no

Stortinget
www.stortinget.no

Tinget, Stortinget sin nettstad for ungdom
www.tinget.no

Regjeringen
www.regjeringen.no

Medietilsynet
www.medietilsynet.no

Fagbladet Journalisten
www.journalisten.no

Dagens Næringsliv, Etter Børs
www.dn.no/forsiden/etterBors

Fagbladet Kampanje
www.kampanje.com

Landslaget for lokalaviser (LLA)

www.lla.no

Lokalavissamkjøringa landet rundt AS

www.lokalavissamkjoringa.no