Bård Idås (t.v.) og Ann Mari Nygjerde i Fram skal hjelpe Tomas Bruvik og LLA med å øke rekrutteringen til lokalavisene.
Bård Idås (t.v.) og Ann Mari Nygjerde i Fram skal hjelpe Tomas Bruvik og LLA med å øke rekrutteringen til lokalavisene.

Vil styrke rekrutteringen til lokalavisene

LLA og FRAM med historisk undersøkelse i mediebransjen: For første gang gjennomføres en kartlegging av hva kandidatene er opptatt av når de skal velge jobb.

De siste årene har det blitt stadig mer krevende å finne riktig kompetanse til lokalavisene.

Nå vil LLA vite hva kandidatene er opptatt av, slik at medlemsbedriftene kan jobbe mer treffsikkert med rekruttering. Hensikten er å styrke tilfanget av kvalifiserte kandidater til lokalavisene.

 Spesielt utfordrende for lokalavisene

– Dette er en utfordring hele bransjen er opptatt av, men som spesielt berører lokalavisene, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser.

Han sier det er uforståelig at ikke flere søker seg til lokalavisene.

– Lokalavisene er bærebjelken i demokratiet vårt, demokratiet starter i lokalsamfunnet. Lokalavisenes oppdrag er å spille en konstruktiv rolle i lokalmiljøet. Lokalavisa skal gjøre det bedre å bo, leve og arbeide i lokalmiljøet, sier Bruvik.

– Må tenke langsiktig

FRAM Rekruttering og rådgivning er engasjert for å bistå i dette arbeidet. Lokalavisene må tenke langsiktig rundt rekruttering, sier Bård Idås, daglig leder i FRAM Rekruttering og rådgivning.

– Lokalavisenes rekrutteringsutfordringer er ikke unike, og vil ikke gå over av seg selv. Dette er knyttet til store samfunnstrender som lav arbeidsledighet, flytting fra bygdene og kamp om de beste hodene på tvers av bransjer. Lokalavisene bør derfor legge en strategi for å sikre rekrutteringen i mange år framover, sier Idås.

Rådgiverne i FRAM har stor tro på at lokalavisene kan styrke sin posisjon som attraktive arbeidsplasser i norske lokalsamfunn. Men da er det viktig at lokalavisene er svært bevisste og målrettede i sine rekrutteringstiltak.

Spør alle studenter

Ann Mari Nygjerde, partner i FRAM, sier prosjektet innledes med en helt ny kartlegging av kandidatmarkedet i mediebransjen. Alle studenter på de norske journalistutdanningene blir invitert til å svare.

– Vi er nysgjerrig på hva som driver kandidatene som skal velge jobb. Hvilket inntrykk har kandidatene av mediebransjen? Og hva skal til for at kandidater velger lokalavis, og ikke en storbyredaksjon, sier Nygjerde.

Samtidig spørres redaktørene hvordan de jobber med rekruttering.

– Hensikten er å se om det er match mellom hvordan det jobbes med rekruttering og hva kandidatene er opptatt av. Innsikten fra undersøkelsen vil være nyttig for å jobbe mer treffsikkert og systematisk med rekruttering, sier Nygjerde.

Vil få fram det positive

Rådgiverne i FRAM mener mediebransjen generelt kan bli flinkere til å presentere de positive historiene.

– NHO kommenterte nylig at mediebransjen har noen av de mest depressive bedriftene de kjenner. Mediemarkedet går opp og ned. Det er viktig å legge vekt på at bransjen er i positiv utvikling og at det finnes mange attraktive jobbmuligheter i media også i framtiden. Slikt er unge folk opptatt av, sier Idås.

LLA fikk støtte fra Medietilsynet til å jobbe med prosjektet. Resultatene fra prosjektet blir presentert på landsmøtet i LLA i Tromsø 21.-23. april.

– Vi er utrolig glade for å ha med oss Bård Idås og Ann Mari Nygjerde til å gjøre denne jobben for oss, og vi håper det vil komme en hel bransje til nytte, sier Tomas Bruvik.

Ytterligere spørsmål:

Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA, 41 10 85 23

Bård Idås, daglig leder i FRAM, 95 04 44 83