AP-Rune-Bergen

Vil også gi mer til de minste

Arbeiderpartiets demokratiutvalg har lagt frem sitt forslag om morgendagens mediepolitikk. Ap vil blant annet øke produksjonsstøttens minstesatser.

Utvalgsleder Arild Grande la altså i dag frem Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg sitt forslag til APs mediepolitikk for de neste årene. For å sikre mangfold og ytringsfrihet, kritisk journalistikk og offentlige debattarenaer, ønsker utvalget blant annet følgende ti konkrete tiltak:

1. Det gjennomføres en årlig debatt i Stortinget og fylkestingene om pressefrihetens vilkår i Norge.

2. Regjeringen legger frem en stortingsmelding om mediepolitikk og pressefrihet tidlig i hver stortingsperiode. Regjeringen må koordinere de fire departementene som forvalter statens mediepolitikk bedre.

3. Kongehuset, offentlige institusjoner, etater og domstolene skal gjennomgå egen praksis med sikte på økt åpenhet og innsyn.

4. For å stimulere til nyskaping og distribusjon av åndsverk, skal redaktører, journalister, forfattere, produsenter og utgivere få full anerkjennelse for sin opphavsrett. Brudd på opphavsretten skal bekjempes og Norge må ta initiativ overfor EU for å hindre ulovlig spredning av opphavsrettslig beskyttede verk på internett og andre kanaler.

5. Dagens momsfritak for aviser utvides til å gjelde uavhengig av publiseringsplattform. For å omfattes av ordningene med momsfritak og produksjonstilskudd, må medier ha mer enn en minsteandel av egenprodusert redaksjonelt innhold. Prinsippet om at digitalt innhold og innhold på papir skal behandles likt i forhold til moms, skal også gjelde fagpressen.

6. Verdien av statens direkte og indirekte mediestøtte skal opprettholdes på minst 2013-nivå. Dersom verdien av nullmoms blir lavere enn det, skal «gapet» tettes ved at det utvikles nye modeller for støtte til journalistisk bemanning og produksjon av journalistikk, uten å knytte støtten til inntekten fra brukerne.

7. Produksjonstilskuddet skal fortsatt gå til nyhets- og aktualitetsmedier som har stor betydning for mangfold og demokrati, har betalende lesere, følger Redaktørplakaten og har fast ansatte ansvarlige redaktører og journalister. Produksjonstilskuddet økes, for blant annet å kunne heve minstesatsene.

8. Lokalavisene skal få økonomisk støtte til å kunne gjennomføre den digitale overgangen.

9. Regjeringen skal ta initiativ til internasjonalt samarbeid for å sikre at de globale medieaktørene betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene.

10. Regjeringen skal gjennomføre årlige konsultasjonsmøter med de allmenne nyhetsmedienes organisasjoner om nyhets- og aktualitetsmedienes rammebetingelser og samfunnsrolle.

Utvalgsleder Arild Grande og utvalgsmedlem Olav Terje Bergo la frem innstillingen i Bergen – på Media City som skal stå ferdig om et par år. Sentralstyrets nestleder Hadia Tajik tok i mot utvalgsrapporten.

LLAs generalsekretær Rune Hetland var til stede i Bergen:

– Vi gleder oss over alt som setter mediepolitikk på dagsorden og her er det mye spennende å lese, sier Hetland til LLA-weben.

Innstillingen fra demokrati- og medieutvalget kan lastes ned som pdf-fil her:

APs mediepolitikk

AP-Rune-Bergen

APs Hadia Tajik og Arild Grande diskuterer pressepolitikk med LLAs Rune Hetland på Media City-senteret som bygges i Bergen.