lla-lokalaviser-illustrasjon

Vil ikke regjeringen ha kritisk presse? Ingen nødhjelp til avisene

Regjeringen sier at produksjonstilskuddet har vært viktig for å skape et mangfold av lokalaviser, men følger ikke dette opp i kroner og øre.

LLA om forslaget til statsbudsjettet for 2017: Vil ikke regjeringen ha kritisk presse?

Kutt istedenfor hjelp til avisene

Regjeringen vil ikke gi hjelp til en presse som er i krise etter at annonseinntektene faller drastisk. Produksjonstilskuddet til avisene kuttes, noe som betyr at mediene på sin side må fortsette å kutte i stillinger; det blir altså færre journalister til å stille kritiske spørsmål.

– Det må være lov å stille spørsmål ved om regjeringen ønsker et mangfold av uavhengige og kritiske medier? Dersom det noen gang er behov for ekstra hjelp så er det nå når mediene mister annonseinntekter og ikke klarer å opprettholde den journalistiske kraften. Under denne regjeringen er produksjonstilskuddet redusert med 20 millioner i kronebeløp, og bare å opprettholde inflasjonsjustert nivå ville innebære en vesentlig økning fra foreslått nivå på rundt 50 millioner kroner. Det er dramatisk når mangelen på handling skjer samtidig med inntektssvikten i bransjen. Politikk er handling og virkemidler for å nå de mål som er satt opp. Det er påfallende at det ikke er samsvar mellom de gode ordene i tekstdelen i Statsbudsjettet, der regjeringen peker på hvilken suksess produksjonstilskuddet har vært for å få flere lokalaviser, og det faktum at de kutter i støtten, sier styreleder Roar Vigeland Osmundsen og generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA viser til at Solberg-regjeringen, etter kutt de to første åra, denne gangen har lagt fram et statsbudsjett uten store kutt. Men med en nedgang i kronebeløp på 10 millioner kroner de siste tre åra, trengs det i år en økning på 35 – 40 mill. bare for å gjenopprette den reelle verdien av støtten. Og i tillegg kjenner vi alle inntektskrisen i mediebransjen.

– Regjeringen burde ha hevet produksjonstilskuddet kraftig for å vise at de vil gi avisbransjen drahjelp i vanskelige omstillingstider. Bransjen sliter med å opprettholde inntektene, noe også lokalavisene merker. En økning i støtten ville vært med på å hindre, i det minste redusert flere nedskjæringer som rammer journalistikken, sier Roar V. Osmundsen og Rune Hetland i LLA.

Regjeringen foreslår å bruke 303 millioner kroner til produksjonstilskudd neste år. Av denne potten får lokalavisene bare rundt en fjerdedel. Mesteparten går til noen få, men viktige riksaviser og noen nr. 2-aviser ellers i landet. Selv om tilskuddet til hver lokalavis er lite, er det svært viktig for at flest mulig lokalsamfunn kan ha en god lokalavis som utfører sitt samfunnsoppdrag til beste for innbyggerne.    Det er som kjent lokalavisene som er lim og lupe i lokalmiljøet og som holder lokaldemokratiet levende i bygder, bydeler og tettsteder i hele landet i form av sin uavhengige, redaktørstyrte nyhetsdekning og opprettholdelsen av en felles arena for bred meningsutveksling der ulike røster kommer frem.

Tilskuddet til samiske aviser er foreslått noe øket, fra 27  til 27,5 mill. Kroner. Det er gledelig.

LLA synes også det er positivt at støtten til etterutdanning får en liten økning, men understreker at behovet for etterutdanning og ny kompetanse er større enn noen gang, for å møte digitale omstilling.

– LLA vil arbeide aktivt inn mot Stortinget, og håper det er mulig å få støtte for et løft under budsjettbehandlingen i Stortinget, sier Hetland og Osmundsen.

Verken politikerne eller vi i medieorganisasjonene kan slå oss til ro med at 0-moms også digitalt er gjennomført. Der gjorde regjeringen en svært god innsats, men det må ikke bli en sovepute.

– Effekten av momsfritaket vil raskt gå tapt dersom det ikke blir satt inn flere virkemidler raskt, sier LLAs styreleder Roar V. Osmundsen og generalsekretær Rune Hetland.

For nærmere informasjon:

Roar Vigeland Osmundsen, styreleder i LLA, dir.tlf. 412 44 323, roar()bsnett.no

Rune Hetland, generalsekretær i LLA, dir. tlf. 452 89 444, rune()lla.no

rune-hetland-og-roar-osmundsen-lla

Generalsekretær Rune Hetland (t.v.) og styreleder Roar V. Osmundsen

Kap. 335 Medistøtte