postkasse

Vil ha konkurranse om lørdagsutdelingen

– For lokalavisene er det viktigste at lørdagsomdelingen blir god. Det sier generalsekretær Rune Hetland i LLA etter at regjeringen nå vil konkurranseutsette distribusjonen av lørdagsaviser.

NTB skriver følgende om saken:

Regjeringen planlegger å konkurranseutsette distribusjonen av aviser på lørdag når Posten kutter sin tjeneste, men mye – blant annet prisen avisene må betale – er fortsatt uavklart.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har anbefalt en konkurranse om avisdistribusjon på lørdager i områder uten eget avisbudnett. Samferdselsdepartementet har innkalt til et dialogmøte om saken 31. august.

– Samferdselsdepartementet har ikke avgjort om innleveringen av aviser skal være på regionalt eller lokalt nivå. Det er videre ikke avgjort hvordan leveringsområdet skal deles opp. Lengden på kontraktsperiode og hvorvidt det skal være en oppstartsperiode, herunder lengden på denne, er heller ikke avgjort. Det samme gjelder vederlagsbestemmelsene, heter det i innkallingen.

Generalsekretær Rune Hetland (bildet) i Landslaget for lokalaviser er positiv til at departementet vil ha en dialog.

– Vi er ikke opptatt av hvem som skal levere tjenesten, men at det blir en god løsning. Vi tror på at dette blir bra, sier han til NTB.

Det tror også Bjørn Wisted, fagsjef i for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Det er viktig at anbudsdokumentet ivaretar behovene til bransjen og abonnentene på en god måte, og det er positivt at de går i dialog med dem som kan dette, nemlig aktørene som er på markedet, sier Wisted.

(NTB)

Her kan du lese tidligere saker på LLA-weben om lørdagsdistribusjon.

RuneHetlandLLAweb