VaksdalPosten engasjerer innbyggjarane. No er avisa kåra til Årets bedrift

VaksdalPosten er nyleg kåra til Årets bedrift i utgjevarkommunen sin. I grunngjevinga fekk lokalavisa blant anna skryt for jobben avisa gjorde for å skape engasjement kring lokaldemokratiet.

— I ei tid der folk brukar svært mykje tid på sosiale media, meiner eg landets lokalaviser har ein viktigare funksjon enn nokon gong. Lokalvisene har ei sentral rolle i lokalsamfunna med sin faktabaserte journalistikk, ofte i motsetnad til det ein ser i sosiale media, sa redaktør Esben Hesjedal då han takka for prisen.

Les heile saka i VaksdalPosten.