AvisaaretSigurd2

Bekymret for finansieringen av journalistikken

Sigurd Høst gleder seg over at det fortsatt kommer ut svært mange aviser i Norge, men er bekymret over de aller minste lokalavisenes nett-tilbud. Mest av alt er Høst urolig for hvordan journalistikken skal bli finansiert i årene fremover.

Over 50 av dagens aviser har redusert utgiverfrekvensen fra 2012 til nå. Samtidig som avishusene gir ut papirutgavene sjeldnere, øker de satsingen på nett. De fleste avisene tar også betalt for nyhetene i nettutgavene – og de lager nye modeller for abonnementssalg. Det kommer fram i den ferske avisrapporten som Sigurd Høst (bildet) tilknyttet Høgskulen i Volda har laget. Den heter «Papiraviser og betalte nettaviser 2018» og kan leses på høgskolens nettsider.

I avisrapporten skriver Høst blant annet at 78 % prosent av fådagersavisene hadde ved årsskiftet en ”vanlig eller oppdatert nettavis”. De 32 andre avisene gjorde noe annet. Og Høst legger ingenting i mellom etter å ha sett på fådagersavisenes nett-tilbud:

– I fjorårets rapport mente jeg at det fremdeles var «mye rart der ute”, og den karakteristikken passer nok i år også.

Til LLAs nettsider utdyper han:

– Vi snakker om skjemmende skjønnhetsflekker. Også de minste avisene må passe på hvordan de presenterer seg. At det ikke satser mye på nyheter på nett, kan være legitimt, men det lille avisene gjør, bør lokalavisene gjøre på en god måte.

Og legger til i rapporten:

– Både når det gjelder nyhetstilbud på internett, innføring av brukerbetaling og overgang til nye abonnementsmodeller, har hovedtendensen vært at de store avisene har gått foran mens de små og ressurssvake har dannet baktroppen. Avisenes konserntilknytning har også spilt en rolle. Konsernene har satset mye på digital utvikling, og de har hjulpet sine aviser med å ta de nye oppleggene i bruk. 

Høst er aller mest urolig over papir-inntektene som faller fortere enn det avisene klarer å hente inn på nett:

– Hvis vi ser mer enn et par år fremover, er det likevel grunn til å være bekymret. Det skyldes den langsiktige utviklingen for papiravisene. Til tross for alt snakk om den digitale transformasjonen, og til tross for den vellykkede utviklingen av digitale løsninger, så har ingen avisbedrifter valgt å gi avkall på papiret. Det gjelder også for løssalgsavisene, som har opplevd en katastrofal opplagsutvikling for papirutgavene samtidig som de har gjort det svært godt på nett. Forklaringen er ganske enkel: avisene henter fremdeles den største delen av inntektene fra papirutgavene. 

På Høgskulen i Volda sine nettsider finner du hele avisrapporten.