Styreleiar i LLA Øystein Øygarden har trua på at det blir ei fantastisk samling av lokalavisfolk i Ålesund i mars.
Styreleiar i LLA Øystein Øygarden har trua på at det blir ei fantastisk samling av lokalavisfolk i Ålesund i mars.

Trur det blir tidenes landsmøte

No er det på tide å sikre seg ein plass på det som kan bli den beste samlinga av lokalavisfolk på årevis.

– Endeleg skal vi møtast i Ålesund. Det er grunn til å tru at dette kan bli tidenes landsmøte, seier redaktør i Vest-Telemark blad og styreleiar i LLA, Øystein Øygarden.

Etter at landsmøtet i Ålesund har vorte avlyst to gongar, har Øygarden trua på at det vert trygt å samlast 18. mars i år. Dersom det av omsyn til smittevern vert nødvendig å utsetje, vil LLA kome med ein ny dato så snart som mogleg, for:

– No er mange sultefora på å møtast. Landsmøtet er jo allereie årets høgdepunkt for oss som jobbar i lokalavis, og i år trur eg det blir ekstra mykje moro i tillegg til mykje fagleg påfyll, seier Øygarden.

Til dei som ikkje har vore på landsmøtet tidlegare, vil han skildre det som ein fantastisk stad å møte andre som driv med det same som ein sjølv.

– Eg hugsar dei første landsmøta eg var på. Vi kunne ikkje dra heile redaksjonen, og det var alltid stas når ein fekk lov å reise dit. Det var sosialt, kombinert med at ein fekk fagleg utbytte. Ein levde lenge på det etterpå.

Les om programmet for årets landsmøte.

Har intern avstemming om bidrag

På landsmøtet vert årets lokalavisprisar delte ut. I fjor vart det delt ut prisar for begge dei to føregåande åra. Då vart Kyst og Fjord og Dølen kåra til årets lokalaviser.

– Det viser at storleiken ikkje har så mykje å seie. Mindre aviser er ikkje sjanselause i konkurransen. Det er utruleg mange flinke folk rundt i landet, seier Øystein Øygarden.

Han oppmodar alle i lokalavisene til å setje seg ned saman og drodle litt rundt kva dei har av bidrag til årets konkurransar.

– Vi har alltid ein slik runde, plukkar ut nokon kandidatar og har ei lita intern avstemming om kva vi skal sende inn. Vi lar det gå litt prestisje i å vere representert i fleire kategoriar. Det er viktig å vere stolt av det ein gjer. Vi har aldri blitt årets lokalavis, men vi lever alltid med det vesle håpet og spenninga, seier han.

Her kan du lese om dei ulike kategoriane og sende inn bidrag. Fristen for å sende inn bidrag er 25. januar. Då vil vi svært gjerne også ha inn alle påmeldingane til landsmøtet.