Nord Universitet starter opp igjen med journalistutdanning rettet spesielt mot lokalaviser. Foto: Nord Universitet
Nord Universitet starter opp igjen med journalistutdanning rettet spesielt mot lokalaviser. Foto: Nord Universitet

Trenger journalister i lokalredaksjonene

Høsten 2020 er journalistutdanninga ved Nord universitet i Bodø i gang igjen, med et særlig fokus rettet mot lokaljournalistikk og små redaksjoner.

– I disse dager får vi virkelig demonstrert behovet for god, kvalitetssikret journalistikk. Vi håper virkelig vi får nok søkere til høsten, sier studieprogramansvarlig Birgit Røe Mathisen.

Stort behov for arbeidskraft

– Lokalavisene har et skrikende behov for folk med ny kompetanse, ikke minst på den digitale siden, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA. Han er glad for at journalistutdanninga i Bodø er i gang igjen, og sier LLA sine redaksjoner trenger journalister.

– Det har vært et økende problem for lokalavisene de siste årene å få søkere med journalistfaglig bakgrunn. Jeg har snakket med mange redaksjoner, der de har vært fortvilet over få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Det krever mer å være journalist i dag enn tidligere, derfor er det en kjempefordel å ha journalistutdanning, sier Bruvik.

– Og det er god tilgang på ledige jobber, påpeker han.

Praktisk rettet

Bachelorstudiet i journalistikk i Bodø er nylig revidert, og vil blant annet knytte seg tettere mot redaksjonene i Bodø og Fauske, i form av flere og kortere praksis-perioder. 

– Vi styrker den praktiske tilnærmingen på flere måter. Studentene skal øve mer ute i redaksjonene. Videre oppretter vi 1-2 deltidsstillinger i 40 prosent der vi skal knytte til oss folk som arbeider ute i redaksjon, og som vil kombinere dette med undervisning. Det er en god måte å få oppdatert praktikerkompetanse inn i studiet på. Videre skal vi etablere et rådgivende organ i form av et studieprogramråd; med 3-5 eksterne medlemmer fra mediebransjen og journalistikken. Her er LLA en naturlig partner, sier studieprogramansvarlig Birgit Røe Mathisen.

Lokaljournalistikk

Journalistutdanninga i Bodø har en klar profil rettet mot lokaljournalistikk.

-Både undervisningen og forskningen vår er tydelig koblet mot det å jobbe i små og mellomstore redaksjoner, sier Mathisen.

Blant annet innebærer det at studentene tidlig i studieløpet reiser ut til ulike lokalsamfunn for å lage saker. 

– Det gir trening i å ta kontakt med og møte mennesker, og det gir kunnskap om å orientere seg i et lokalsamfunn, sier Mathisen.

Søknadsfrist er 15. april. Utdanninga ønsker både unge søkere rett fra videregående og søkere som har erfaring fra journalistisk arbeid.

– Kull med god miks gir godt læringsmiljø, sier Mathisen.