Styreleiar Tomas Bruvik i LLA set pris på at LLA har fått innovasjonsstøtte til fellestiltak for lokalavisene.
Styreleiar Tomas Bruvik i LLA set pris på at LLA har fått innovasjonsstøtte til fellestiltak for lokalavisene.

Tomas Bruvik skal løfte lokalavisene digitalt

Tomas Bruvik skal det neste halve året vere prosjektleiar for LLAs innovasjonsprosjekt. Han skal bygge opp eit digitalt kompetansesenter for lokalavisene og hjelpe spesielt dei minste lokalavisene med å løfte seg digitalt. 

«- Det blir spennande med noko som er heilt nytt i forhold til jobben eg har i dag. Eg kjem til å kontakte mange rundt om i avisene framover, og håpar at eg blir teken vel imot, seier Tomas Bruvik som blir kjøpt fri som redaktør og dagleg leiar i lokalavisa Kvinnheringen det neste halve året. Bruvik er og styreleiar i LLA.

– Vi er svært glade for å ha fått Tomas til å ta på seg denne viktige oppgåva og for at Amedia har vore rause ved å låne han ut til LLA-prosjektet. Det skal gjerast mykje på kort tid; men Tomas kan mykje om digitalisering og så har han handlekraft, så dette ser vi fram til, seier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Tomas Bruvik tar til i februar og skal arbeide med prosjektet på heilt i eit halv år. Mona Grønningen skal vere redaktør og dagleg leiar i Kvinnheringen i Bruvik sitt fråvær.

Landslaget for lokalaviser er som kjent tildelt 1,2 millionar kroner i støtte til innovasjonsprosjektet.

https://lla.no/nyheter/lla-far-stotte-digitalt-kompetansesenter/