Redaktører diskuterer

Ta en idédugnad i avisa

LLA-avisene har en unik nærmiljøkunnskap og sterke bånd til sitt publikum. NRK har størrelse og journalistisk kraft. Nå skal vi teste ut hva vi kan få til sammen!

DISKUSJON: En gruppe redaktører frå LLA og NRK diskuterer samarbeid.

NRK og Landslaget for lokalaviser inviterer til idédugnad. Målet er i fellesskap å finne saker som NRK og medlemsavisene kan jobbe sammen med.

I dag går det ut en epost til alle redaktører i LLA og i NRK. Her blir avisene og NRK oppmodet om å ta en liten idédugnad. Vi er på jakt etter saker som du mener NRK og lokalavisene kan bryne seg på i sammen. En gruppe fra LLA og NRK har alt hatt et fellesmøte der dette prosjektet er diskutert. Den samme gruppen vil møtes igjen i oktober og gå gjennom ideene som kommer inn.

Målet er at dette kan være starten på et tettere samarbeid mellom NRK og LLA, som skal føre til bedre og mer undersøkende journalistikk både i avisene og NRK.

Fristen for å sende inn forslag er fredag 10. oktober. Send ditt forslag til lla@nrk.no.