Sigurd-Høst-Avisåret-2

Svært mange aviser!

Det er nå 230 aviser i Norge. Dette er det høyeste tallet siden mellomkrigstiden, skriver Sigurd Høst i sin ferske tilstandsrapport om avisbransjen i Norge.

Sigurd-Høst-Avisåret

Sigurd Høst følger avisbransjen fra dag til dag. Her med Hallingdølen, kåret av LLA til Årets lokalavis.

Avisåret er Sigurd Høst sin årlige, grundige og brede gjennomgang av rikets tilstand for avis-Norge. I den ferskeste rapporten som nå er publisert på Høgskulen i Voldas nettsider, kan vi blant annet lese dette:

Det er både startet og lagt ned små lokalaviser de siste ti årene, men tallet på aviser har likevel vært påfallende stabilt.

Avisbransjen har lenge vært preget av nedadgående trender. Utviklingen i 2014 har ikke vært noe unntak. Opplagsnedgangen fortsetter, og annonseinntektene faller enda mer enn opplaget. Avisene gjør derfor mye for å skaffe seg nye digitale inntekter. Antall aviser med betalingsrestriksjoner på nettsidene er fordoblet i løpet av året, og mange aviser har laget nye abonnementsordninger som kombinerer papiravisen med en digital utgave.

I tillegg til nyetablering og nedleggelser, kan avistilbudet bli endret ved at noen aviser går fra fådagersavis til dagsavis eller omvendt. De siste årene har det vært mest vanlig å redusere frekvensen.

Direkte link til Avisåret 2014, lagt ut på Høgskulen i Volda sine nettsider. Anbefales!