Vignett

Stopp. Tenk. Sjekk!

Landslaget for lokalaviser (LLA) bidrar i kampen mot falske nyheter. I forkant av årets valg oppfordrer vi lokalavisene våre til å bruke en ny annonsekampanje på nett og papir.

Nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser tall fra Medietilsynet. I forkant av høstens stortings- og sametingsvalg går Medietilsynet sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) om en kampanje for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon.

Kampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk» er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for å hindre uønsket påvirkning i forbindelse med høstens valg.

– Medietilsynets siste undersøkelse om kritisk medieforståelse viser at desinformasjon og falske nyheter dessverre er ganske vanlig. Vi vet også at mange har for liten kunnskap om hvordan de kan avdekke usann informasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De siste årene har dataangrep og spredning av falske nyheter fra fremmede stater preget gjennomføringen av valg i flere andre land.

– Falske nyheter er en utfordring for samfunnssikkerheten fordi de kan svekke tilliten i samfunnet. Tillit innebærer en visshet om at vi vil hverandre vel, og det er en stor styrke når vi skal håndtere kriser. Derfor er det så viktig at vi verner om den høye tilliten mellom myndigheter, medier og befolkning som vi har i Norge, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Eldre og yngre er mest utsatt

Mens nesten fire av ti 25–59-åringer mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, gjelder det samme for kun to av ti av de yngste (16–24 år) og én av ti av de eldste (80+).

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste. Medietilsynet har tidligere laget undervisningsopplegg om deepfakes og falske nyheter sammen med Faktisk.no for å bidra til å styrke ungdoms kritisk medieforståelse. Senere i høst lanserer vi også et undervisningsopplegg spesielt tilrettelagt for seniorer, sier Velsand.

Kampanjen oppfordrer til å være kritisk når du leser saker på nett

Kampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk.» består av flere filmer og en quiz, og tar utgangspunkt i falske saker og påstander som har vært publisert, og som Faktisk.no har faktasjekket. Landslaget for Lokalaviser oppfordrer sine medlemsaviser til å dele annonser, film og quiz i lokalaviser på nett og papir.

– Redaktørstyrte medier formidler informasjon som folk kan stole på, stiller kritiske spørsmål og lar ulike oppfatninger komme fram. Våre lokalaviser er viktige i kampen mot falske nyheter, ikke minst i forbindelse med valg, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (bildet under).

Medietilsynet oppfordrer alle til å være kritiske når de leser saker på nett, særlig i sosiale medier. – Ved å klikke på, dele, like eller kommentere falske saker, bidrar du til å spre usannheter videre. Stopp, tenk og sjekk før du deler noe videre, sier Velsand.

Facebook støtter kampanjen gjennom distribusjon på Facebook og Instagram.

Her kan LLAs aviser hente alt materiell, både for nett og papir. Helsides annonser for papirutgavene ligger under «annonseplakater».

Alt materiell kan også hentes i LLAs idébank.