postkasse

Posten må ha ansvaret for avisomberinga laurdagane

I dag la regjeringa fram forslaget om å slutte med postombering laurdagane, men avisene skal fortsatt distribuerast seks av sju dagar i veka.

– For LLA og lokalavisene er det aller viktigste at avisene framleis kjem fram til postkassane også om laurdagane, og at det er Posten som tar ansvaret for dette. Slik kommenterer LLAs generalsekretær Rune Hetland regjeringa sitt forslag som blei lagt fram i statsråd i dag.

Les gjerne meir om saka, og fleire kommentarar, på Journalisten.no.

Her på LLAs nettsider, under rammevilkår, kan du også lese vår høyringsuttale om avisomberinga.

For eventuelle fleire kommentarar:
Rune Hetland, LLA, rune()lla.no, dir. tlf. 452 89 444.

RuneHetlandLLAweb