Knut Olav Åmås i Fritt Ord (nr. 2 fra venstre) og Liv Maren Mæhre Vold i Alvdal midt i væla (nr. 2 fra høyre) var begge på scenen under en debatt på LLAs landsmøte i mars.
Knut Olav Åmås i Fritt Ord (nr. 2 fra venstre) og Liv Maren Mæhre Vold i Alvdal midt i væla (nr. 2 fra høyre) var begge på scenen under en debatt på LLAs landsmøte i mars.

Ønsker å støtte mer graving i lokalaviser

Fritt Ord ønsker flere søknader fra lokalaviser. Neste søknadsfrist er 13. mai.

Stiftelsen Fritt Ord lyser ut 25 millioner kroner årlig til norsk journalistikk. Satsingen er tematisk helt åpen. Målet er å bidra til prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten. Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås har flere ganger oppfordret lokalaviser til å søke, og ønsker fortsatt flere søknader fra lokalaviser.

– Vi får mange gode søknader, og det er vi glad for. Men vi mottar gjerne flere, sier Åmås.

Han oppfordrer også lokalavisene til å kontakte stiftelsen hvis de er usikre på hva de skal ta med i søknaden. Flere søknader som har blitt avslått, kunne ha gått gjennom om de hadde vært litt mer utfyllende. Først og fremst er det viktig å skissere konkret hva prosjektet kan resultere i av journalistikk.

Kort og konkret

– Søknaden behøver ikke være lang, men den må inneholde en konkret plan med oversikt over hvilke saker avisa ønsker å lage, med eksempler på titler, vinklinger og kilder. Alt selvsagt tentativt, sier Åmås.

Åmås presiserer at Fritt Ord støtter prosjekter som krever litt ekstra ressurser, ikke journalistikk som bør være en del av avisenes kjerneoppgaver, for eksempel løpende nyhetsdekning.

Søknaden bør også inneholde et budsjett som viser øvrig finansiering og egeninnsats. Hvis avisa søker om støtte til vikarlønn, kan for eksempel reportasjeledelsen være avisas egeninnsats.

Åmås legger til at Fritt Ord gjerne støtter kulturprosjekter og tiltak for å løfte debattspaltene.

Mer informasjon fra Fritt Ord.

LLAs forslag til oppsett av søknad.

Har fått støtte flere ganger

Alvdal midt i væla/Tynsetingen er blant avisene som har fått støtte til flere prosjekter. Nå er de i publiseringsfasen på et prosjekt om situasjonen for landbruket, mens de har begynt research på neste prosjekt, der de med utgangspunkt i gamle håndtegnede bykart for Tynset by skal utforske hvordan og hvorfor Tynset har blitt som det er.

– Vi er veldig takknemlige for muligheten til å søke om støtte, sier redaktør Liv Maren Mæhre Vold.

– For støtten kan vi frikjøpe tid og kapasitet til prosjekter som vi ellers ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre. Støtten tvinger oss til å omprioritere og omstrukturere, sier Vold, som synes hele avisa blir bedre av at de iblant jobber med større prosjekter.

– Vi blir vant til å gjøre mer grundig research, og jeg merker at det påvirker de andre sakene også, sier hun.

Hun oppfordrer andre redaksjoner til å være oppmerksomme på tema som mange snakker om, men som få egentlig vet mye om. Da er det rom for at lokalavisa kan fordype seg i temaet og lage en serie som blir godt lest.

Landbruksserien til Alvdal midt i væla endte med å bli mer dagsaktuell enn de hadde trodd da de skrev søknaden. Her kan du lese en av sakene i serien, et intervju med en jordbruksforsker om temaet.