Gjesdalbuenkontigentar

Nytt LLA-prosjekt skal utvikle bedre journalistikk om lag og organisasjoner

Vil du være med på å utvikle landets mest nyskapende og engasjerende journalistikk om lag organisasjoner? Nå har LLAs aviser sjansen til å komme helt i front på et stoffområde som er svært viktig for lokalavisene.

Gjesdalbuenkontigentar

Frå Gjesdalbuen: eksempel på god journalistikk om lag og organisasjonar.

Pilotavisene får tilgang til den beste kompetansen på området. De får besøke og samarbeide med de mest kreative aviser vi kan finne. Vi håper å dekke alle kostnader utover arbeidstid.

Hvorfor lag og organisasjoner?

Det offentlige støtter organisasjonene med rundt 40 milliarder kroner i året. I tillegg bidrar private med nærmere 35 milliarder, og næringslivet med rundt 16 milliarder. Det er over 80.000 lønnsmottakere i ideelle og frivillige organisasjoner i Norge (2012-tall fra SSB).

Lokale ildsjeler og frivillige er viktige kilder i for lokalavisene. De fortjener å bli tatt seriøst, og leserne fortjener at også disse kildene blir vurdert kritisk.

Gjennomføring

LLA vil arrangere kurs og samlinger for pilotavisene, gi råd og innspill og koordinere idéutveksling mellom pilotene. Det kan også bli aktuelt med en studietur for å besøke en avis med nyttige erfaringer. Mulige tiltak i pilotavisene:

• Delta på samlinger: Delta på eller arranger samlinger med organisasjoner, tilby medietrening og bidra til økt meningsutveksling både innad i organisasjonene og offentlig.

• La leserne bidra: Finn bidragsytere som kan levere bilder og omtaler av arrangementer. Dette kan frigi tid i redaksjonen til å jobbe med grundigere nyhetssaker og reportasjer.

• Undersøkende journalistikk: Bruk den ledige tiden til å grave dypere og utvikle egne ideer. Leserne kan også bidra. Noen der ute vet mer enn oss. Kanskje har de viktig fakta. På samlingene vil dere få eksempler på hvordan man involverer folk fra starten av.

• Nye kilder: Få oversikt over organisasjonenes kompetanse, og bruk de som kilder også i andre saker.

• Ny arena: Bygg en ny eller bruk en eksisterende arena for utveksling av ideer og debatt om organisasjonslivet. Tenk spesielt på hvordan dere kan dra inn flere ungdommer i debatten.

• Det ukjente: Nye ideer kan oppstå i samarbeid med andre aviser og lokale organisasjoner.

LLA får midler fra Fritt Ord og har også søkt om støtte fra andre stiftelser til å gjennomføre prosjektet. Mesteparten av midlene skal kanaliseres videre til pilotavisene som faglig støtte. Vi tar sikte på at pilotavisene skal få dekket alle kostnader i forbindelse med kurs og kreative samlinger. Det er også aktuelt å støtte utvikling av nye digitale verktøy og/eller lokale initiativ.

Alle LLAs aviser har fått tilsendt søknadsskjema for å kunne bli pilotavis. Frist for å søke var 7. september og vi regner med å plukket ut pilotavisene siste uka i september.

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder i LLA: Laila Borge, mobil 994 62 687, laila()lla.no