Ny stiftelse blir ny Amedia-eigar

Snart blir Amedia sine lokalaviser eigd av ein nyoppretta stiftelse i regi av Sparebankstiftelsen DNB. Dermed er ein lengre prosess om eigarskapet av vel 60 av lokalavisene i Norge i mål.

– Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer, uttaler direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen i ei pressemelding i dag måndag 22. februar.

Amedia skriv i samme pressemelding: – Dette sikrer et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser. Det er i dag undertegnet en avtale som innebærer at den nye stiftelsen vil overta alle aksjene i Amedia fra LO, Telenor og Fritt Ord. Formell overtagelse forventes å skje i april. 

Dermed er spekulasjonane om Amedia sitt nye eigarskap, som Medier24.com presenterte laurdag, blitt stadfesta av alle partar.

Les gjerne meir om salet av Amedia, som også eig fleire LLA-aviser, her:

www.medier24.com

http://www.amedia.no