Tomas Bruvik LLA orignal

Ny runde med innovasjonsstøtte er klar: Mest til lokale medier

Om lag 15 av 21 millionar innovasjonskroner går til små, lokale medium. Det viser Medietilsynets siste fordeling av innovasjonsmidlar. Landslaget for lokalaviser får blant anna støtte til rekruttering og innovasjonsarbeid for å sikre lokal journalistikk.

– I år får fleire aviser midlar til å utvikle lokal debatt. Det er bra at redaktørstyrte medium gjer tiltak for å «ta tilbake debatten», seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Målet med innovasjonsstøtta er å styrke det norske mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium.

Landslaget for lokalaviser (LLA), i samarbeid med fleire lokalaviser, skal ta fatt på to prosjekt for nettopp å styrke lokalavisene og den offentlege samtalen:

– Skal lokalavisenes lukkast med innovasjon og utvikling, må vi ha flinke folk til å jobbe i avisene ute i distrikta. Det skal vi i LLA bidra med det neste året. Vi skal skape noko nytt, delvis i samarbeid med utdanningsinstitusjonar, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik (bildet over). Bruvik skal dessutan framleis jobbe tett med mange lokalaviser for å hjelpe dei vidare med utviklings- og innovasjonsarbeidet.

LLA har også fått innovasjonsmidlar for å bygge digital kompetanse og annonsenettverk for å sikre lokal journalistikk. Fjell-Ljom, Suldalsposten og Hallingdølen står som medsøkjarar.

Espen Forsberg i Hallingdølen (bildet under) skal leia sistnemde prosjekt. Han skal jobbe for LLA og lokalavisene om lag éi veke i månaden ut året.

På Medietilsynets nettsider kan du sjå heile fordelinga av årets innovasjonsstøtte.