Abid Raja
Abid Raja FOTO: Ilja C. Hendel

Ny lov: Mediestøtta blir meir forutsigbar

Fredag 19. juni la regjeringa fram ny mediestøttelov. Heretter skal mediene få meir forutsigbare rammer.

Den nye mediestøttelova som blei lagt fram av kulturminister Abid Q. Raja i dag, er ei oppfølging av forslaget som forrige kulturminister Trine Skei Grande la fram på LLAs landsmøte i Drammen i fjor.

Blant anna skal rammebetingelsene til lokalavisene ligge fast gjennom fireårsperiodar, basert på styringssignal frå politikarane. Kvart fjerde år skal regjeringa også gå gjennom verkemidla i pressepolitikken.

– Nyhets- og aktualitetsmedier er en nødvendig forutsetning for et velfungerende demokrati. Redaktørstyrte medier har en viktig samfunnsrolle som arena for formidling av nyheter og offentlig debatt. Med dette lovforslaget forplikter regjeringen seg til å legge til rette for at mediene kan fortsette å oppfylle sin demokratiske rolle, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i ei pressemelding frå regjeringa. På bildet over er kulturministeren saman med representantar frå presseorganisasjonane på eit innspelsmøte tidlegare i år.

– Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) er glade for at rammene til mediene blir meir forutsigbare, slik at vi veit kva vi har i vente gjennom minst fire år, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik (bildet under).

Han registrerer at forslaget om eit mediestøtteråd er lagt bort. Også det synest LLA er bra.

– Det vi i desse dagar likevel mest opptatt av, er korleis tiltakspakken i revidert statsbudsjett blir skrudd saman. I så måte blir dei to neste vekene minst like spanande, seier Bruvik.

Les meir om saka, og heile lovforslaget, her:

Kulturdepartmentets nettsider

Medietilsynets nettsider

Medier24

Journalisten.no