Disse har søkt om koronastøtte nå:

Medietilsynet åpnet nylig for oppdaterte og nye søknader om koronastøtte. Pengene utbetales så snart som mulig.

Etter at den opprinnelige søknadsfristen gikk ut for å søke om såkalt koronastøtte, oppdaget både Medietilsynet, bransjeorganisasjonene og søkerne selve at daværende regler kunne føre til uheldige utslag. Forskriftene ble derfor justert. Etter at den nye søknadsfristen gikk ut, har rundt 100 aviser søkt om støtte.

Se Medietilsynets nettsider for fullstendig søkerliste og mer informasjon.