Nasjonal kampanje for journalistikken

Medieorganisasjonene har på gang en nasjonal kampanje om medier og demokrati. Særlig i forbindelse med Grunnlovsjubileet neste år, skal vi få frem hvilken betydning journalistikken har i et demokratisk samfunn.

Kampanjen skal skape økt forståelse i befolkningen og blant beslutningstakere for journalistikkens betydning og rolle i et demokratisk samfunn. Kampanjen skal blant annet gjennom skolen gi de unge mer kunnskap om uavhengige, redigerte medier. Det er et mål å engasjere landets mediehus i kampanjen.

Bak kampanjen står Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Den Norske Fagpresses Forening , TV2 og NRK.

Prosjektleder vil støttes av en arbeidsgruppe, og skal i samarbeid med gruppen planlegge, organisere, lede, utføre og evaluere kampanjens aktiviteter.

Arnt Sommerlund er nå ansatt som prosjektleder. Se artikkel i Journalisten.

For mer informasjon: Thomas Spence, NJ, mobiltelefon: 481 52 701, epost: thomas()nj.no