Hopp til hovedinnhold
LLAkonkurransene

Momsfritaket godkjent av ESA!

Ein gledens dag for mediebransjen: ESA har i dag måndag godkjent at Norge kan likestille nyhende på papir og elektroniske plattformer. Dermed blir det avgiftsfritak for lokalavisenes nyhende på nett.

momsbilde

Finansminister Siv Jensen og kulturminister Linda Hofstad Helleland (bildet) presenterte i dag måndag glad-nyheten for avisbransjen.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har heile tida stått fjellstøtt på at avgiftsfritaket skal vere uavhengig av plattform. I dag kan lokalavisene og resten av mediebransjen gle seg stort over at vi er i mål med eit viktig prinsipp for avisene og lesarane våre.

Generalsekretær Rune Hetland og styreleiar Roar Vigeland Osmundsen kommenterer dagens vedtak slik:

– Etter at LLA besøkte ESA i 2010 vart vi sikre på at dette var muleg, og det har vore bakgrunnen for at vi i LLA aldri har vilja setja i spel eit så viktig prinsipp for det norske demokratiet. Regjeringa har følgd opp heilhjarta og no gler vi oss stort over at det endelege vedtaket er på plass.

– Det er mange som skal ha æra for at målet er nådd, men det har nok vore avgjerande med godt samarbeid i pressa og med det politiske miljøet, seier Hetland og Osmundsen.

Her er heile pressemeldinga frå regjeringa:

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjente i dag merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester.  – Jeg er glad for at ESA har godkjent at vi kan likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016.Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier Siv Jensen.

-Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

-Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet.  Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt av at Norge nå blir første land i Europa som innfører et avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier, sier Helleland.

ESA fastslår at et fritak for merverdiavgift innebærer statsstøtte, men at det er i tråd med statsstøtteregelverket. ESA har dag godkjent fritaket til 1. mars 2022.

Det er forutsatt at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser og at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. Det er derfor lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt.

Dagens merverdiavgiftsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent. Fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester ble notifisert ESA 1. desember 2015. Stortinget vedtok nødvendige endringer i merverdiavgiftsloven 18. desember 2015. Det er forutsatt at fritaket trer i kraft 1. mars 2016.

Fritaket krever endringer i merverdiavgiftsforskriften. Forskriften er på høring med høringsfrist 1. februar 2016.

Les gjerne meir på EFTAs nettsider.

Og på regjeringen.no

For kommentarar frå Landslaget for lokalaviser:

Generalsekretær Rune Hetland (bildet), rune()lla.no, dir. tlf. 452 89 444.

RuneHetlandLLAweb