No kjem det ei kompensasjonsordning for mediene. Avisene kan få inntil 60 % av omsetningsfallet

Lokalavisene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet mellom 1. mars og 15. juni – dersom dei har mista minst 15 prosent av inntektene i denne perioden. Det vil regjeringa føreslå i revidert statsbudsjett som blir lagt fram i neste veke.

Kulturminister Abid Q. Raja (bildet) har onsdag kveld fortalt kva mediebransjen kan vente seg av kompensasjonsordning etter at korona-utbruddet ramma også mediebransjen sin økonomi:

– Det foreslås en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

– Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner, seier kultur- og likestillingsministeren i ei pressemelding.

– Landslaget for lokalaviser (LLA) er glad for at kulturministeren endeleg legg fram ei kompensasjonsordning. Det gjenstår å sjå kva utslag ordninga betyr i praksis for lokalavisene. Vi er også usikre på om ordninga går på avisenes totale omsetning eller annonseomsetninga. Vi skulle dessutan gjerne ha sett at kompensasjonsordninga ville gjelda for ein lengre periode, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.

Bruvik og LLA helsar uansett forslaget velkomen og seier at det er bra at forslaget skal ut på høyring.

Les meir om forslaget frå regjeringa på Medier24.no og Journalisten.no.

Regjeringas pressemelding finn du her.

Medietilsynets omtale av forslaget ser du her.

LLAs styreleiar Øystein Øygarden kommenterer ordninga på NRK Kveldsnytt klokka 23.00 onsdag.


– Vi er glade for at det endeleg kjem ei kompensasjonsordning. Vi må avvente korleis den slår ut i praksis for lokalavisene, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.