Foredragsholder står foran en skjerm med teksten «superenkel forskning sier at å være redaktør i en lokalavis = høy risiko for utbrenthet».
Foredragsholder og psykolog Tor Åge Eikerapen klarte på en underholdende måte å formidle fakta om utbrenthet og råd om hvordan det kan forebygges.

– Mange redaktører bør si mer «nei»

Det kan være vanskelig å trekke i nødbremsen når det føles som alt brenner. Men venter du for lenge kan konsekvensen bli alvorlig.

I en travel hverdag er det viktig å ta godt vare på seg selv. Det gjelder ikke minst for lokalavisredaktører, som ifølge psykolog Tor Åge Eikerapens superenkle forskning har høy risiko for utbrenthet. Det kom han fram til da han forberedte seg på å holde foredrag for lokalavisredaktører.

«Hvordan brenne uten å bli utbrent?» er tittelen på Eikerapens favorittforedrag, som han holdt på Pressens Hus torsdag, i regi av Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening.

Utbrenthet innebærer blant annet ekstrem utmattelse, både fysisk og kognitivt. Den som er utbrent kan bli følelsesmessig kynisk og ute av stand til å forholde seg til egne og andres følelser. Det kan ta måneder til år å bli «seg selv» igjen.

– Derfor er det et poeng å gjøre noe for å ikke komme dit, påpekte Eikerapen.

Utbrenthet kommer heldigvis ikke ut av det blå, så det er mulig å styre unna hvis du kjenner faresignalene. Det kan skje etter en lengre periode med stress som du ikke klarer å håndtere på en god måte. Symptomene på stress er både fysiske, kognitive og emosjonelle, og kan innebære alt fra endret apetitt, diaré, kvalme og brystsmerter, til svekket hukommelse, søvnproblemer, dårlig dømmekraft, aggresjon, bekymring og passivitet.

– Hvis noen sier til deg at du er annerledes enn du pleier, er det et signal om at du bør trekke litt i nødbremsen, oppfordret psykologen.

Den kan du trekke i ved å si «nei» oftere. Du kan også håndtere stress bedre ved å ha gode vaner og struktur, noe flere redaktører delte erfaringer med underveis i seminaret.

De som deltok på seminaret fikk også noen gode råd om trening og avspenning med instruktører fra Sterk Helse.

Smilende seminardeltakere står i knebøy bak skrivepultene.

Noen minutter med knebøy og avspenning var en naturlig del av seminaret da det var snakk om å forebygge stress og ta vare på seg selv.