GjesdalForste

Lokalavisene står sterkt blant folk flest

Innbyggerne i små og store lokalsamfunn landet rundt bruker lokalavisa si som viktigste kilde for informasjon og hendelser i nærmiljøet sitt.

GjesdalAndre

Gjesdalbuens medarbeidere er blant de som satser sterkt både på papir og digitale utgaver. Bak fra venstre Elin Kristoffersen, Kristine M. Stensland, Jan Arild Rinder, Lars Fisketjøn og Kirsten Håland. I midten fra venstre: Lena Skjæveland, Charlotte Stokholm og Sissel Gjesdal. Fremst: Øyvind Sandsmark.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av landets lokalaviser. De ferske tallene for 2014 viser at lokalavisenes papirutgaver fortsatt er den klart foretrukne kanalen blant aviskjøperne. Samtidig satser flere lokalaviser på kombinasjonspakker med papir og digitale utgaver.

Blant annet har lokalavisa Gjesdalbuen lykkes med dette. Avisa er et godt eksempel på en lokalavis som har klart å få svært mange av abonnentene med seg over på avisas digitale plattformer – hvor du altså må være betalende abonnent for å få det komplette innholdet. Samtidig gir Gjesdalbuen ut en meget fyldig papiravis for folk i Gjesdal og Figgjo kommuner èn dag i uka. Samlet netto-opplag er 3294.

Det var høsten 2013 at Gjesdalbuen gjennomførte en frisk omlegging ved å redusere fra to til én utgaver i uka på papir, samtidig som avisa satset kraftig digitalt. Da gikk også avisa fra en åpen nettside til at bare abonnenter får digital tilgang.

– Leserne våre har gitt oss utelukkende positive tilbakemeldinger etter at vi gikk fra to til èn papirutgave i uka, samtidig som vi satser kraftig digitalt, sier redaktør Øyvind Sandsmark i Gjesdalbuen. Den offensive satsingen på kombinasjonen av papir og digitale avisprodukt satser flere lokalaviser på nå.

– Vi prøver å utnytte de beste egenskapene til de forskjellige plattformene, med nyheter og levende bilder digitalt og ett høydepunkt i uka med en god og fyldig papiravis, sier Sandsmark til LLA-weben. Redaktøren er spesielt glad for at de øker trafikken hele tiden og at de nå har mye høyere trafikk digitalt enn da nettet var gratis og åpent for alle. 82 prosent av alle abonnentene våre har så langt registrert seg digitalt og her er trolig Gjesdalbuen best i landet, mener Sandsmark.

Det er også flott å se at nisjeaviser som Dag og Tid gjør det godt i avismarkedet. Den nynorske ukeavisa for kultur og politikk har hatt kraftig vekst over mange år og har i dag 10.778 i opplag. Nesten alt selges som papirutgaver.

LLA-avisenes samlede netto-opplag er rundt 340.000. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier dette om lokalavisenes sterke posisjon blant leserne og annonsørene:

– Lokalavisene er fortsatt lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre byr på relevant og viktig journalistikk om det som folk er opptatt av i nærmiljøet sitt. Lokalavisa er fortsatt like aktuell, uansett om den kommer ut på papir eller i kombinasjon med digitale pakker. Jeg mener lokalavisene blir lest og brukt rett og slett fordi avisene jobber godt i og med lokalmiljøet sitt, sier Rune Hetland.

Under her finner du opplagstallene til aviser tilknyttet både LLA og MBL. Du finner også et bilde av alle medarbeiderne i Gjesdalbuen og et bilde av Rune Hetland i LLA.

PS! Fordi avisbransjen ønsker å få bedre fram både det papirbaserte opplaget og kjøp av digitale produkt, har vi det siste året gjort flere endringer i måten opplaget blir beregnet på. Årets opplagstall er dermed ikke sammenlignbare med tidligere tall. Av samme grunn kårer ikke LLA en opplagsvinner i år.

Opplagstallene i exel-fil for alle aviser tilknyttet både LLA og MBL:

LLA_MBL_Opplagspresentasjon 2014

Opplagstallene i pdf-fil for alle aviser tilknyttet både LLA og MBL:

LLA_MBL_Opplagspresentasjon 2014

Opplagstallene i exel-fil for LLAs ca 105 lokalaviser:

LLAtall2015

LLAs pressemelding i word-format:

LLAs pressemeld om opplag

LLAs pressemelding i pdf-format:

LLAs pressemeld om opplag

RuneHetlandLLAweb

Rune Hetland, generalsekretær i LLA.

GjesdalForste

Øyvind Sandsmark, redaktør og daglig leder i Gjesdalbuen.

DagOgTid_Gjerdaaker

Svein Gjerdåker, redaktør og daglig leder i Dag og Tid.

For mer informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser,

mobil 452 89 444, rune@lla.no

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser,

mobil 452 89 333, geir@lla.no

Øyvind Sandsmark, redaktør i Gjesdalbuen,

mobil 971 23 788, oyvind.sandsmark@gjesdalbuen.no

Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid,

mobil 916 02 741, svein@dagogtid.no