Mattias Mellquist er redaktør og daglig leder i Vestby Avis.
Mattias Mellquist er redaktør og daglig leder i Vestby Avis.

Lokalavisene står fremdeles sterkt

Vestby Avis er den klare opplagsvinneren blant LLAs medlemsaviser. Avisen går frem med 558 eksemplarer og hele 29 prosent.

Lokalavisene står sterkt og er fortsatt viktigste mediekanal for lokale nyheter, men lokalavisenes opplag har gått ned med 1,5 prosent det siste året. Over tid har likevel opplaget til lokalavisene vært meget stabilt.

Last ned oversikt over opplagstallene.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler Norge rundt. Rundt en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året.

Redaktør Mattias Mellquist i Vestby Avis er glad for at abonnementsinntektene øker.

– Med den krevende annonsesituasjonen har det vært helt nødvendig å øke inntektene fra abonnenter. Ellers hadde det ikke vært liv laga med avis i Vestby. Før så vi helsvarte skyer i horisonten, men nå er skyene grå med litt sol bak, sier han optimistisk.

Mattias Mellquist er redaktør og daglig leder i Vestby Avis.

Mattias Mellquist er redaktør og daglig leder i Vestby Avis.

Vestby Avis kommer ut på papir torsdager. Avisa har nå et opplag på 2478 eksemplarer. Vestby Avis har oppgang i både papir- og digitalabonnement, men redaktøren tror det er den digitale satsingen som har gitt det store utslaget.

– Vi er opprinnelig en papiravis som kommer ut 48 ganger i året, og inntil i fjor hadde vi først og fremst papirfokus. Med betalingsløsning på nett har vi blitt vesentlig tøffere på å publisere digitalt, og nå er vi digital avis 365 dager i året.

Vestby Avis er en del av Amedia-konsernet, og Mellquist føler han lærer mye av å følge med på både egne og andre Amedia-avisers resultater. Digitalt er det lettere å følge med på hvilke saker som blir lest og gjør at flere velger å tegne abonnement.

– Hos oss er alt av næringsliv veldig populært. Det samme er bildeserier, så hver gang vi har vært på et arrangement prøver vi å ha med bildeserier. Gladsaker spres godt på sosiale medier, sier redaktøren, som har vært med på både opp- og nedbemanninger i løpet av de fem årene han har vært redaktør. Avisa har nå 1,5 årsverk i redaksjonen.

De fem på opplagstoppen av LLA-avisene er:

  • Vestby Avis: + 558 eks. til 2.478 eks. (+ 29,1 %)
  • Dag og Tid: + 263 eks. til 11.211 eks. (+ 2,4 %)
  • Kronstadposten: + 248 eks. til 1.580 eks. (+ 18,6 %)
  • Lister: + 246 eks, til 5.273 eks. (+ 4,9 %)
  • Sydvesten: + 233 eks. til 1.746 eks. (+ 15,4 %)

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på rundt 325.000 eksemplar. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene er lim og lupe. De viser hver uke at lokalaviser er viktige kilder til pålitelig informasjon, samtidig som de er viktige for lokal identitet. Det er utfordrende, men ikke umulig å nå de unge. Vi både håper og tror at den oppvoksende generasjonen ser betydningen av en fri og uavhengig presse, og at de vil fortsette å lese lokalaviser. Det er også opp til lokalavisene å lage og presentere innhold som treffer. At de fleste lokalavisene har hatt en god økning i antall digitale abonnenter gir optimisme, sier LLAs generalsekretær.

 

For mer informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 444, rune@lla.no

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 333, geir@lla.no

Mattias Mellquist, redaktør og daglig leder i Vestby Avis, mobil 974 63 989, mattias.mellquist@vestbyavis.no