Styreleiar i LLA Øystein Øygarden og kulturminister Anette Trettebergstuen innleia begge til debatt om mediepolitikk under Arendalsuka.
Styreleiar i LLA Øystein Øygarden og kulturminister Anette Trettebergstuen innleia begge til debatt om mediepolitikk under Arendalsuka.

Lokalavisene skal styrkast

Politikarane kom med mange lovord til lokalavisene då mediepolitikk vart drøfta under Arendalsuka tysdag føremiddag.

Kulturminister Anette Trettebergstuen innleia under debatten. Åslaug Sem Jacobsen (Sp), Tage Pettersen (H), Silje Hjemdal (FrP) og Freddy André Øvstegård (SV) deltok av politikarar. Debatten vart leia av Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Alltinget.

I innleiinga var kulturministeren sjølvsagt innom ytringsfrihetskommisjonen sin NOU. Ministeren slo fast at det aldri har vore viktigare med ei fri presse. Ho var tydeleg på at regjeringa vil arbeida mot tech-gigantene og prioritera lokalavisene.

Styreleiar i LLA og redaktør i Vest-Telemark Blad, Øystein Øygarden innleia til debatten og sa kor viktig det er med gode rammevilkår til lokalavisene for å sikra journalistikk i lokalsamfunna over heile Norge.

– Lokalavisene må ha råd til kvardagsgraving og koma vidare digitalt. Då treng dei teknologi, kunnskap, tid og tolmod.

Fleire av politikarane i panelet var samde med Øygarden.

– Berre dei lokale journalistane kan ta det som er lokalt og kikke myndigheitene i korta. Det er avgjerande for utviklinga av samfunnet. Det er viktig å støtte journalistikken, vi må styrke den, det er sterkt naudsynt, sa Anette Trettebergstuen.

– Det er lite som er meir verdt å bruke pengar på enn mediene, sa Åslaug Semb Jacobsen (Sp).

Tverrpolitisk semje

Freddy André Øvstegård (SV) meiner at innretninga ikkje er eit problem, men at det er for lågt nivå på pressestøtten.

Tage Pettersen (H) påpeikte at det er tverrpolitisk semje om å løfta dei små lokalavisene.

– Ein open og opplyst samtale er av det viktigaste i samfunnet. Det å ha dyktige journalistar er essensielt. Vi er og tydelege på å løfta dei små lokalavisene, sa han.

Åslaug Sem Jacobsen følgde opp og sa at mediestøtta er svært vel anvende pengar.

– Lokalaviser skal fylla ei rolle som vaktbikkje i lokalavisene, men og vera limet. Det er eit ekstra ansvar for lokalavisene, sa Jacobsen.

Silje Hjemdal (FrP) var tydeleg på at mediene må klare seg sjølv og at alt er mogleg utan statstøtte. Ho peika på at omstilling er viktig og at dei store konserna kanskje må hjelpe dei små.

Nøgd styreleiar

– Det er brei politisk semje om eit løft til dei minste lokalavisene. Det er me glade for. Det er særs viktig. Utfordringane er store, spesielt for dei små med sårbar økonomi og som har lengst veg å gå på digitaliseringa. Alle lokalsamfunn fortener ei lokalaviser med ressursar til kvardagsgraving, seier styreleiar Øystein Øygarden etter debatten.