Sandnesposten

Lokalavisene fortsatt sterke tross opplagsnedgang

Lokalavisene står sterkt og er fortsatt viktigste mediekanal for lokale nyheter, men lokalavisenes opplag går ned med 2,5 prosent det siste året.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler Norge rundt. Rundt en fjerdedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året.

Sandnesposten

Daglig leder Jørn Holmen (t.v.), ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald, journalist Andreas Kydland, journalist Trond Eirik Olsen, journalist Ole André Aarre, journalist Borghild Gudmestad og markedskonsulent Per Torgersen. Foto: Carina Johansen

Sandnesposten er den klare opplagsvinneren blant LLAs medlemsaviser. Avisen går frem med 651 eksemplarer og 16%! Sandnesposten kommer ut tirsdager og torsdager og har nå et opplag på 4.650 eksemplarer. De fleste av avisens lesere abonnerer på kombinasjonspakken med papiravis og digitalt innhold. Redaktør Frode M. Gjerald i Sandnesposten kommenterer de hyggelige opplagstallene slik:

– Skarpere journalistikk, bedre markedsarbeid og et systematisk abonnementsarbeid over tid er forklaring på økningen. Sandnesposten fyller 25 år i 2016. Dagens opplagstall er utvilsomt den beste jubileumsgaven vi kunne ønsket oss.

VenneslaTidende

Journalist Bjarte Bjellås (t.v.), journalist Anne Lise Haugland Valdez, journalist Anne Jeppestøl Engedal, salgsleder Bente Nes Hageland og ansvarlig redaktør Christopher Johansen. Foto: Jan Erik Albretsen

Også Vennesla Tidende er blant årets opplagsvinnere. Lokalavisen øker med 206 eksemplarer (7 %), og også denne avisen kommer ut to ganger i uken og satser på komplette pakker med papir og digitalt innhold. Vennesla Tidende har nå et opplag på 3.122 eksemplarer.

– Journalistikken er utvilsomt den viktigste årsaken til opplagsveksten, sier redaktør og daglig leder Christopher Johansen i Vennesla Tidende. Johansen fremhever også at avisens markeds- og opplagsmedarbeidere har gjort en meget god jobb for å selge inn avisens digitale abonnements- og betalingsløsninger overfor avisleserne.

RuneHetlandLLAweb

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på rundt 330.000 eksemplarer. Rune Hetland, generalsekretær i LLA, sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Opplagstallene viser at det er krevende tider også i lokalavisene. Samtidig gjøres det et godt arbeid for å finne betalingsløsninger på papir og nett, som jeg tror vil slå positivt ut på opplagsutviklingen. Det viktigste er at lokalavisene hver uke byr på relevant og aktuell journalistikk i lokalsamfunnet. Siste året har vi blant annet sett at lokalavisene gjør en meget god jobb med kommunestyrevalget og nå integreringen av flyktninger i lokalsamfunn landet rundt. Lokalavisene er lim og lupe, sier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

For mer informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i LLA, mobil 452 89 222, rune@lla.no

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i LLA, mobil 452 89 333, geir@lla.no

Frode M. Gjerald, ansvarlig redaktør i Sandnesposten, mobil 916 08 428, fmg@sandnesposten.no

Christopher Johansen, ansvarlig redaktør i Vennesla Tidende, mobil 959 22 122, chris@venneslatidende.no

Her kan du laste ned opplagstallene:

Alle tall fra alle aviser, både aviser tilknyttet LLA og MBL:

MBL_LLA_Opplag_2015

LLAs tall, uten MBL-tallene:

LLA_Opplag_2015 (excel)

LLA_Opplag_2015 (pdf)

LLAs pressemelding i pdf-format:

LLA Pressemelding opplag

LLAs pressemelding i word-format:

LLA Pressemelding opplag

Bildet av Sandnesposten (1,3 mb):

Sandnesposten ok

Bildet av Vennesla Tidende (612 kb):

VenneslaTidende ok

Bildet av Rune Hetland, LLA (1,3 mb):

RuneHetland_LLA_stort

Utfyllende kommentarer fra redaktør Frode M. Gjerald, Sandnesposten:

– Sandnes er landets syvende største by med 75.000 innbyggere. Samtidig har Sandnespostens opplag ligget rundt 4000 eksemplarer i 10-15 år. Det sier seg selv at vi har hatt – og fortsatt har – et større potensial enn de aller fleste andre aviser i landet.

– Vi liker likevel å tro at vi har truffet bedre med journalistikken vår de siste par årene. Også det markedsmessige har blitt profesjonalisert, der vi i 2015 forbedret resultatet med én million fra 2014. Sist men ikke minst, så har vi rettet stor oppmerksomhet på abonnementsarbeidet det siste halvannet året. Skarpere journalistikk, bedre markedsarbeid og et systematisk abonnementsarbeid over tid er derfor vår forklaring på økningen.

– Sandnesposten fyller 25 år i 2016. Dagens opplagstall er utvilsomt den beste jubileumsgaven vi kunne ønsket oss.

Flere kommentarer fra redaktør Christopher Johansen, Vennesla Tidende:

– Journalistikken er utvilsomt det viktigste. Jeg er veldig stolt av å ha et team med så dedikerte og dyktige medarbeidere. De er alltid tett på venndølen i jakten på de beste historiene og de beste vinklingene. Dernest er det vår digitale abonnements- og betalingsløsning, som vi fikk på plass i februar 2015. Her har konsernets utviklere lagt ned mye hardt og godt arbeid i å lage en fremtidsrettet løsning for oss. Og sist, men ikke minst, så har markeds- og opplagsavdelingen vår gjort en fantastisk jobb med å selge inn og markedsføre den nye løsningen vår. Det har nådd mange nye lesere.

PS! Også Sydvesten går kraftig frem med 333 eksemplarer. Dette skyldes nok hovedsaklig at avisen slo seg sammen med Lyderhorn i løpet av 2015.