Ill foto av annonse

Lokalavisene er en svært god mediekanal!

I sommer kjører LLA i gang en helt ny annonsekampanje om lokalavisene som nyttig mediekanal. Les mer om kampanjen her:

Ill foto av annonse

Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisenes nye annonsekampanje er bygd på en fersk undersøkelse som TNS Gallup har gjort på oppdrag for oss. Gjennom web-intervju med annonsekjøpere i et utvalg av avisene som er tilsluttet LLA, har vi avdekket kunders syn på avisene som lokal mediekanal. Blant annet får vi fram synspunkter om hvorfor annonsørene bruker lokalavis, og mye om hvordan annonsørene oppfatter forskjellige egenskaper ved lokalavisene – både på nett og papir.

Dette er overskriftene i helsidene som brukes i lokalavisene nå i sommer. Disse overskriftene er samtidig kortversjonen av de beste egenskapene til avisene våre – basert på det flertallet i utvalget i TNS Gallup-undersøkelsen mener om lokalavisene sine:

«Vi vil tiltrekke oss kunder og øke omsetningen»

«Lokalavisa er best for å annonsere i et troverdig miljø»

«Lokalavisa best for å nå ut til flest»

«Lokalavisa blir grundig lest»

«Det er enkelt å kjøpe annonser i lokalavisa»

«Det er mange gode grunner for å bruke lokalavisa»

LLAs medlemsaviser kan hente annonsemateriell på markedssidene her på LLA-weben.

Dersom du har spørsmål til LLAs annonsekampanje, og/eller TNS Gallups utvalgsundersøkelse, kan du ta kontakt med Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i LLA: geir()lla.no.