DIP LLA 1

Lokalavisene arbeider med framtida!

Landslaget for lokalaviser (LLA) har stor tro på at lokal journalistikk og avisene kommer til å stå sterkt i år og dag. Samtidig må avisene komme folks endrede medievaner i møte. Denne uka var flere lokalaviser samlet for å arbeide fram nye og innovative måter å tenke avis på.

Lokalavisfolk som arbeider med innovasjon: Fra venstre Herman Schjerve, Tore Vikan, Ole-Tommy Pedersen, Tomas Bruvik, Karen Helland Velure, Trude Hiller, Geir K. Hus, Ola Stave, Embrik Luksengard, Bente Strømodden, Herman Tandberg, Jostein Halland, Lars Kristian Seierstad og Geir Håbesland. Foto: Knut Ankjell.

LLA har nå flere innovasjonsprosjekter gående samtidig, alle for å tenke nytt om morgendagens lokalaviser. Tirsdag var derfor lokalavismedarbeidere fra ulike deler av landet sammen på Gardermoen på en ny innovasjonssamling støttet av Design og arkitektur Norge (DOGA). Over fem samlinger og grundig feltarbeid gjennom hele året, får vi ny innsikt fra avisleserne som skal hjelpe oss videre på veien mot bedre lokalaviser.

I LLA og DOGAs innovasjonsarbeid deltar Ole-Tommy Pedersen og Bente Strømodden i Sør-Varanger Avis, Tore Vikan og Trude Hiller i Steinkjer-Avisa, Jostein Halland og Karen Helland Velure i Os og Fusaposten, Embrik Luksengard og Ola Stave i Hallingdølen og Lars Kristian Seierstad og Herman Schjerve i Stangeavisa. Fra LLA deltar Tomas Bruvik og Geir K. Hus. Faglig ansvarlig for innovasjonsprogrammet er Geir Håbesland, Herman Tandberg og Knut Ankjell i Brandgarden og Ogle Noor. Arbeidet skal avrundes før jul.

Samtidig med dette er LLA og lokalavisene også godt i gang på andre innovasjonsspor: Tomas Bruvik er nesten hver uke ute på landeveien for å motivere, inspirere og dele kunnskap med særlig de minste avisene som trenger et digitalt løft. LLA er også i gang med en lyd og bilde-satsing, der lokalavisene eksperimenter med å gi lokalt journalistisk innhold på digitale plattformer og i nye innpakninger. Det er med innovasjonsmidler fra regjeringen og Medietilsynet at LLA kan ta et slikt innovasjonsløft.

Senere i år skal kunnskapen, ideene og erfaringene i avisene deles enda mer og på enda flere plattformer og sammenhenger, blant annet gjennom LLAs idèbank og på avisorganisasjonens Lokal & digital-konferanse på Flesland i oktober.

– Jeg er overbevist om at folk fortsatt vil betale for troverdig og god lokal journalistikk. Det handler jo om å ha lokalaviser som bidrar til debatt og et levende lokaldemokrati – og som bryr seg om folks liv i nærmiljøene landet rundt. Samtidig må vi passe på å utvikle både papirutgavene og digitale plattformer på en slik måte at vi fortsatt er relevante for alle generasjoner. Den jobben skal vi klare! sier LLAs Tomas Bruvik.

Kreativ dugnad og presentasjon etter feltarbeid: Karen Helland Velure i Os og Fusaposten formidler hvordan ungdommen vil ha lokalavisa si.