Tomas Bruvik 2 LLA

LLAs landsmøte åpnet med nytt styre

Et par timer før LLAs landsmøte åpner i Bodø, har LLA hatt sitt formelle årsmøte. Tomas Bruvik er valgt til styreleder.

(Oppdatert fredag 13. april:) Slik ser LLAs nye styre ut, på kaikanten i Bodø rett etter dagens formelle årsmøte i Landslaget for lokalaviser (LLA). Fra venstre Hilde Eika Nesje, Tomas Bruvik (styreleder), Hilde Dypaune (nestleder), Camilla Skaar (fast møtende vara), Knut Martinsen (vara), Holger Austvoll, Øystein Øygarden (nestleder), Tone Sidsel Sanden og Sveinung W. Jensen. Robin Røkke er også valgt til vararepresentant, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sammen med over 200 aviskolleger fra hele landet, er styret nå klar for årets landsmøte. Program og mye mer, finner du her.