telefonsalg

Viktigere med god håndheving enn strengere regler for telefonsalg

Reglene for telefonsalg kan bli strengere. LLA ønsker ikke det.

telefonsalg

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som i høst skal gå gjennom reglene for telefonsalg. Blant annet foreslår departementet å endre unntakene i markedsføringsloven slik at det kan bli vanskeligere for avisene å kontakte sine abonnenter. En slik innstramming er LLA og andre bransjeforeninger skeptisk til. Skal vi kunne utøve samfunnsoppdraget vårt, må vi ha gode rammevilkår. Da bør det ikke bli vanskeligere å kunne kontakte avisabonnentene.

– Departementet bør heller sørge for at dagens regler blir håndhevet på en god måte fremfor å gjøre selve reglene strengere, sier markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus i LLA.

Du kan laste ned LLAs høringsuttale her:

LLA hoyringsuttale tlfsal

På regjeringens nettsider finner du mer om høringen.