Tomas Bruvik LLA ok

LLA ønsker å få utbetalt produksjonstøtten til lokalavisene nå. Vil også ha mer statlig og kommunal annnonsering

Det er dramatiske tider også for lokalavisene. Avisene trenger penger for å drive samfunnsviktig journalistikk. Derfor vil LLA at produksjonsstøtten blir betalt ut til avisene nå – og at både staten og kommunene kjøper annonseplass for å gi innbyggerne nødvendig informasjon om koronaviruset.

Tirsdag skal Landslaget for lokalaviser (LLA) i møte med Kulturdepartementet for å diskutere lokalavisenes situasjon i en vanskelig tid.

– Lokalavisene er viktigere enn noen gang for å få fram informasjon og journalistikk til landets innbyggere. For at avisene skal klare seg både på kort og lang sikt, må vi passe på at også de minste avisene klarer å stå på egne bein, sier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik (bildet). Sammen med pressepolitisk rådgiver Rune Hetland har han med seg inn tydelige råd i tirsdagens nett-møte.

– Lokalavisene, og kanskje spesielt de konsernuavhengige, vil mer eller mindre raskt komme i vansker med å ha driftsmidler til å oppfylle samfunnsoppdraget dersom det ikke kommer hjelpetiltak. Lokalavisene trenger friske penger, sier Bruvik. Dette er noen av ønskene som legges på bordet i morgen:

Medietilsynet må betale ut bevilget produksjonstilskudd for 2020 raskere enn normalt. LLA foreslår at det snarest blir varslet at minst 3/4 av forventet årlig støttebeløp blir utbetalt nå. Restrerende 25 prosent bør varsles utbetalt tidlig i juni.

Staten bør ha et omfattende kjøp at statlig informasjon i alle aviser. LLA foreslår at staten setter av vesentlige midler, f.eks. i første omgang 100 millioner kroner, til kjøp av annonser i avisene de neste to månedene. Det bør også stilles et tilsvarende beløp til disposisjon for kommunene – til kjøp av lokal informasjon om koronaviruset.

I tillegg ønsker LLA at produksjonstilskuddet økes, at det opprettes et fond eller garantiordning overfor banker, som alle aviser kan få benytte slik at de ikke går tom for driftsmidler. Det bør også innføres fritak for arbeidsgiveravgift for redaksjonelle personalkostnader – og være fradragsrett i skatten for avisabonnement.

Alt dette legger altså LLA fram som en foreløpig tiltaksliste for lokalavisene.

For mer informasjon:

Tomas Bruvik, mobil 411 08 523, tomas@lla.no

Kort oppsummering fra tirsdagens møte med Kulturdepartementet kan du lese her.