Informasjonssjef Geir K. Hus og generalsekretær Tomas Bruvik i LLA fortalte om nye LLA-satsinger.
Informasjonssjef Geir K. Hus og generalsekretær Tomas Bruvik i LLA fortalte om nye LLA-satsinger.

LLA med store planer om redaksjonelt samarbeid

LLA ønsker å starte et nytt prosjekt med fire til fem journalister som skal jobbe med felles research og datajournalistikk for de over 100 avisene i LLA-familien.

Lørdag presenterte Landslaget for lokalaviser nye store planer om samarbeidende journalistikk.

Samarbeidet skal inspirere og gi lokalavisene tilgang til godt stoff om levende lokalsamfunn. Målet med prosjektet er også å øke lokalavisenes omdømme, blant annet for å vise at lokalavisene er en attraktiv plass å jobbe for nyutdannede journalister.

På deler av lørdagsprogrammet under LLA-landsmøtet i Tromsø, var temaet rekruttering. Da stilte vi spørsmål om hva vi kan gjøre for å lette rekrutteringen av gode medarbeidere til landets lokalaviser. Bård Idås og Ann Mari Nygjerde i Fram rekruttering presenterte resultatene av en fersk spørreundersøkelse blant studenter og redaktører om rekruttering. Journalistforskerne Ragnhild Olsen ved Oslomet og Birgit Røe Mathisen ved Nord universitet presenterte også en fersk studie der de har intervjuet lokalavisredaktører og journaliststudenter om samme tema.

I undersøkelsene kom det blant annet fram at journaliststudentene og lokalavisene må finne hverandre i tide, og at lokalavisene må vise fram at de kan tilby interessante arbeidsplasser med godt miljø.

Under LLAs landsmøte var det blant annet debatt om hvordan lokalavisene kan tiltrekke seg flere jobbsøkere.

Deretter var det diskusjon om rekruttering med leder i Norsk Journalistlag Dag Idar Tryggestad, daglig leder i Håland kjøtt og tidligere daglig leder i Solabladet Monika Myrland Oliversen, journaliststudentene Ida Sofie Skinlo Sæter og Markus Hansen, styreleder i LLA Øystein Øygarden og Steinulf Henriksen, som er redaktør i Folkebladet og leder av Nordnorsk redaktørforening. Debatten ble ledet av Kjetil Skog, redaktør i Framtid i Nord.

Fram mot LLAs jubileumslandsmøte på Voss i 2026, skal avisorganisasjonen også ha en lokalavisstafett som skal synliggjøre hvor avgjørende det er med redaktørstyrte lokalaviser. LLA har allerede nå begynt å legge store planer for jubileumslandsmøtet på LLAs fødested Voss fra fredag 24. april 2026.

Flere landsmøte-saker her, på LLAs nettsider.

Program og deltakere på konferansesidene våre.