Årets lokalaviskonkurranser: Juryarbeidet i gang

Koronapandemien stopper ikke kåringen av Norges beste lokalaviser: Her finner du all konkurranseinformasjon og statutter. I midten av mars deler LLA ut prisene.

Landsmøtet i Drammen 2019: Stemningen stod i taket da Kvinnheringen (bildet) ble kåret til Årets lokalavis og Dølen og Strandbuen fikk hederlige omtaler. Årets lokalavisfoto gikk til Signe Fuglesteg Luksengard i Hallingdølen, Line Nagell Ylvisåker i Svalbardposten fikk LLAs journalistpris, Saltenposten vant markedsprisen og Gjesdalbuen vant prisen for årets digitale satsing. Etter prisfesten i Drammen ble det stille. LLA måtte avlyse både landsmøtet og prisutdelingene i Ålesund både i fjor og i år. Men prisutdelinger blir det i mars – uansett! Se lengre ned i artikkelen for konkurranseinformasjon, regler og statutter.

– Nå er det på tide at lokalavisene får den heder og ære de har fortjent. Fredag 12. mars kårer vi både fjorårets og årets beste lokalaviser. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn bidrag til årets aviskonkurranser, sier LLAs styreleder Øystein Øygarden og generalsekretær Tomas Bruvik.

– Målet vårt er å arrangere en prisfest på Hotel Christiania Teater (bildet under) i Oslo fredag 12. mars. Her håper vi at alle prisvinnerne både fra i fjor og i år kan komme og delta på vår doble prisutdeling. Øvrige aviser får delta på prisfesten gjennom digitale kanaler. Målet er å lage et arrangement der både prisvinnerne og øvrige aviser i LLA-familien får være med og hedre vinnerne, på den ene eller andre måten, sier LLAs styreleder og generalsekretær. Øygarden og Bruvik lover å lage en prisutdeling som engasjerer alle.

– Vi antar at flere aviser vil vise fram godt arbeid gjort under korona-pandemien. Både redaksjonene og markedsmedarbeiderne har jo gjort en formidabel innsats de siste månedene, sier de to LLA-lederne.

Siste frist for å sende inn bidrag var søndag 24. januar.

Spørsmål? Send en epost til lene@lla.no

Under bildet av prisfest-hotellet, finner du konkurranseomtalene og statuttene – som vi fornyet for et par år siden:

Årets lokalavis

LLAs Årets lokalavis-konkurranse skal inspirere medlemsavisene til aktiv produktutvikling – og hedre lokalaviser som er lim og lupe på ein god måte i lokalsamfunnet. Juryen skal vurdere avisenes innhald og form, den skal sjå på heilskapen i avisas arbeid og produkt, men kan også legge vekt på kreative og nyskapande tiltak i avisa. Juryen skal også sjå etter lokalaviser som får mykje ut av lite.

Alle avisene som deltar, får tilsendt ei lita vurdering frå juryen.

Aviser som ønskjer å delta, skal sende inn tre valgfrie avisutgåver frå siste årgang. Det skal vere aviser frå begge halvår.

Avisa skal også gi frå seg til juryen fri adgang til avisas nettutgåve i minst fire månader frå innsendingsdato.

Deltakande aviser kan samtidig også fylle ut ei enkel og svært kort eigenmelding på LLAs konkurransesider på nett. Her skal avisa føre inn kor mange redaksjonelle årsverk avisa har, og kor mange årsverk totalt som arbeider i avisa. Dersom avisa ønskjer, kan ho også skrive nokre få linjer om kva avisa er god til, og eventuelle spennande lesaraktivitetar det siste året. Utover dette finn LLA-sekretariatet fram opplagstal, dekningstal, økonomiske nøkkeltal og andre relevante opplysningar frå tilgjengelege kjelder for dei avisene som deltar – og legg dette fram for juryen.

Juryen skal vurdere heilskapen i avisproduktet – både på papir og nett. Sjølv om juryen ser både på papir- og nettutgåvene til avisene, skal også aviser som ikkje har ei sterk nettsatsing kunne kåres til Årets lokalavis. Også aviser som ikkje kjem ut på papir, kan delta. Det er heilskapen som skal leggjast til grunn. Juryen ser blant anna på innhald, bilde, presentasjon og annonser.

LLAs markedspris

LLAs markedspris-konkurranse skal inspirere medlemsavisene til aktivt markeds- og salgsarbeid – og hedre lokalaviser som får mykje ut av sitt lokale annonsemarked. Juryen kan både sjå på heilskapen i avisas markedsarbeid og annonseprodukt, men kan også legge vekt på kreative og nyskapande tiltak i avisa – også gode tiltak som er gjort under koronapandemien kan sendast inn.

Deltakande aviser kan fylle ut ei enkel og svært kort eigenmelding på LLAs konkurransesider på nett. Her skal avisa føre inn kor mange årsverk som arbeider med annonser, og kor mange årsverk totalt som arbeider i avisa. Avisa skal også kort omtale den konkrete markeds- eller salgsaktiviteten som avisa bidrar med i konkurransen. Her kan avisa også gi ei kort vurdering av kva tiltaket betyr for avisas omdømme i lokalmiljøet. Husk å få fram kva effekt markedstiltaket har hatt for kunden eller avisa – og gjerne kva inntekter avisa di har fått inn på tiltaka.

Utover dette finn LLA-sekretariatet fram opplagstal, dekningstal, økonomiske nøkkeltal og andre relevante opplysningar frå tilgjengelege kjelder for dei avisene som deltar – og legg dette fram for juryen. Artikkelen fortsetter under annonsen.

Avisa skal også gi frå seg til juryen fri adgang til avisas nettutgåve i minst fire månader frå innsendingsdato.

LLAs journalistpris

LLAs journalistpris deles ut til ein journalist eller ei lokalavis som har utført samfunnsoppdraget på ein eksemplarisk måte. Juryen ser etter saker som er eit eksempel til etterfølging for journalistikken i avisbransjen, gjerne også journalistisk arbeid under koronapandemien.

Aviser kan delta med enkeltsaker eller artikkelseriar. Kvar avis kan bidra med maksimum tre bidrag.

Deltakande aviser skal skrive ei eigenmelding på maksimum to A4-sider. Her skal avisa omtale det journalistiske arbeidet og grunngje kvifor journalisten eller avisa fortener journalistprisen. Avisa kan også gi ei kort eigenvurdering av kva tiltaket betyr for avisas omdømme i lokalmiljøet.

Avisa skal også gi frå seg til juryen fri adgang til avisas nettutgåve i minst fire månader frå innsendingsdato.

Årets digitale satsing

LLAs digital-konkurranse skal inspirere medlemsavisene til digital produktutvikling. Avisene kan bidra både med digital historiefortelling, lyd- og videoinnslag, animasjonar, grafikk eller andre måtar å gjere lokalavisas innhald spennande og tiltalande for lesarane på nett. I Årets digitale satsing skal juryen mest sjå på enkeltavisers kreative og nyskapande tiltak, men kan også sjå på den digitale heilskapen til avisa.

Deltakande aviser skal skrive ein kort omtale av avisas bidrag og digitale satsing.

Avisa skal også gi frå seg til juryen fri adgang til avisas nettutgåve i minst fire månader frå innsendingsdato. Avisa må også sende lenke til bidraget som avisa ønskjer å vise fram i konkurransen.

Årets lokalavisfoto

LLAs fotopris skal oppmuntre til bedre fotojournalistikk i lokalavisene. Vi ser etter bilde eller videoinnslag som fangar merksemda til lesarane og gjer ei god historie enda bedre.

Avisene kan bidra med bilde i papiravisa og/eller bilde eller video på nett, og juryen står fritt til å dele ut prisane til beste bidrag, uavhengig av plattform.

Deltakande aviser kan sende inn maks tre bidrag per journalist i avisa. Eitt bidrag kan vere enkeltbilde, bildeserie og/eller videoinnslag. Bidragsytar skal også sende inn avissida der bildet har vore publisert. Dersom avisa bidrar med nett-bilde eller video, må avisa sende lenke til desse, og avisa skal også gi frå seg til juryen fri adgang til avisas nettutgåve i minst fire månader frå innsendingsdato.

Årets lokalavisside

Årets lokalavisside skal oppmuntre til god formgjeving og eit bevisst forhold mellom presentasjon og innhald i papirutgåvene.

Avisene kan bidra både med nyhetssider, reportasjesider eller førstesider.

Kvar avis kan bidra med maks tre bidrag kvar, og LLAs fagjury velger ut fem finalebidrag. Vanlegvis stemmer landsmøtedeltakarane fram Årets lokalavisside, i år 2021 legg LLA opp til avstemming digitalt før og under under prisfesten 12. mars.

Generelt for alle konkurransane:

Det kostar 800 kroner å delta i Årets lokalavis-konkurransen og 500 kroner for kvar av dei andre konkurranseklassane. Det er same pris uansett kor mange bidrag som blir sendt inn i kvar klasse.

Alle bidrag må ha blitt publisert eller gjennomført i løpet av det siste kalenderåret.

Felles frist for alle konkurransane: Søndag 24. januar 2021.