logo-medietilsynet

LLA får støtte til digitalt kompetansesenter

Landslaget for lokalaviser er tildelt 1,2 millionar kroner i støtte til å bygge opp eit digitalt kompetansesenter for lokalavisene. 

Av søknaden går det fram at målet er å innhente og gjere lett tilgjengeleg oversikt over teknologi og kunnskap som finnest, kva verktøy som er aktuelle i og for mediebransjen, strategiske problemstillingar og kostnader.
LLA skriv og i søknaden at dei håpar å medverke til utvikling av skreddarsydd teknologi for dei minste avisene, sidan det meste av teknologi som finnest i dag er tilpassa større medier.
– Vi set stor pris på tilliten ved tildeling av innovasjonsstøtta til LLA til fellestiltak for lokalavisene. Mange av dei minste, uavhengige lokalavisene slit både med økonomiske ressursar og kompetanse til å klare den digitale omstillinga. Desse håpar vi å kunne gje ei skikkeleg hjelp med å orientere seg i den digitale jungelen slik at alle lokalaviser, uavhengig av størrelse og eigarskap, skal få ein sjanse til å vere med i den digitale utviklinga, seier styreleiar Tomas Bruvik i LLA.

Styreleiar Tomas Bruvik i LLA set pris på at LLA har fått innovasjonsstøtte til fellestiltak for lokalavisene.

Medietilsynet har nå fordelt 7 millionar i støtte til 18 prosjekt, etter å ha mottatt heile 71 søknader.

Frostingen er blant avisene som har fått støtte, avisen har fått støtte til prosjektet «Plattform for innbyggerkommunikasjon»

Vi er kjempeglade, sammen med Saltenposten og Hitra-Frøya, for å ha fått midler til å utvikle et digitalt samarbeid rettet mot våre lokalsamfunn.

Link til pressemelding frå Medietilsynet:
http://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/utdeling-av-innovasjons–og-utviklingsstotte/