HildeRøsvik_Svalbardposten

LLA-aviser får gravestøtte fra Fritt Ord

Etter søkerunden i mai har seks LLA-aviser fått pengestøtte fra Fritt Ord til å gjennomføre graveprosjekter. Om en uke går søknadsfristen ut for nye tildelinger.

Thomas Frigård, LLA

Hilde Røsvik, Svalbardposten

– Støtten fra Fritt Ord betyr at vi kan sette av ressurser i en periode for å undersøke det vi mener er viktig i Longyearbyen. Fritt Ord bidrar på denne måten til å finansiere gravende journalistikk som vi ellers hadde hatt problemer med å sette av ressurser til. Det synes jeg er veldig bra, og veldig viktig, sier redaktør i Svalbardposten Hilde Kristin Røsvik.

Svalbardposten er en av seks LLA-aviser som nylig har fått midler til å finansiere planlagte graveprosjekter. Avisa har to ganger tidligere fått avslag på sine søknader, men i mai søkte de til et nytt prosjekt. Denne gangen fikk avisa 50 000 kroner av Fritt Ord.

For å inspirere lokalavisene til mer og bedre undersøkende journalistikk har LLA satt i gang prosjektet «Grave Lokalt». I dette prosjektet hjelper vi lokalavisene blant annet med å søke pengestøtte for sine graveprosjekter gjennom Fritt Ords øremerkede midler til norsk journalistikk. Tidligere har flere LLA-aviser mottatt støtte fra Fritt Ord for sine prosjekter, og etter søknadsrunden i mai har seks nye aviser fått pengestøtte:

  • Hallingdølen: Graveprosjekt, 100 000 kroner
  • Kvinnheringen: «Kva skjedde», 100 000 kroner
  • Finnmarksposten: Graveprosjekt, 80 000 kroner
  • Svalbardposten: Graveprosjekt om arbeidsforholdene i reiselivsbransjen på Svalbard, 50 000 kroner
  • Mediehuset OPP: Graveprosjekt, 50 000 kroner
  • Drangedalsposten: Graveprosjekt, 40 000 kroner

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistprosjekter, og satsingen har fått tittelen «Norsk journalistikk». Utlysningen har sju søknadsfrister gjennom året, og satsingen skal løpe over fire år. Neste søknadsfrist er onsdag 8. august klokka 15. Alle LLA-aviser som ønsker å sette i gang et graveprosjekt oppfordres til å søke om midler, og LLA kan bidra med støtte til å utvikle en prosjektidé, hjelp til å utforme søknad til Fritt Ord, og fortløpende støtte og oppfølging undervegs i prosjektet av prosjektleder Thomas Frigård, eller utvalgte ressurspersoner LLA har avtale med. Gjennom prosjektet kan deltakeravisene få bistand fra noen av de fremste gravejournalistene i landet.

Ønsker du hjelp til å søke, ta kontakt med Thomas Frigård.

Tlf: 415 42 956, Epost: thomas@raumnes.no

Nyttige linker

Link til Fritt Ord

Se også gravesak fra Kvinnheringen i LLAs idébank