Styreleder-har-ordet

LLAs landsmøte er godt i gang

Rundt 250 avisfolk er samlet til LLAs landsmøte i Haugesund. Styreleder Roar V. Osmundsen åpnet landsmøtet klokka 11.30. Her kan du lese Osmundsens tale:

Styreleder-har-ordet

Kjære LLA-familie

«Jeg er utrolig glad for å se så mange kjekke lokalavisvenner samlet her i Haugesund. Velkommen til alle sammen.

I år er jeg ekstra stolt av å stå her og ønske velkommen til årets store høydepunkt, LLAs landsmøte. Mediemangfoldsutvalget har løftet frem lokalavisene på en måte som vi ikke har sett før.

For hør bare:

Der de skriver at produksjonstilskuddet har bidratt til et mangfold av medier legger de til:

Utvalget (…) vil særlig fremheve støtteordningens bidrag til fremveksten av lokalaviser, og den betydning dette har for det lokale mediemangfoldet og lokaldemokratiet.

Det er musikk i mine ører, i alle fall.

Dette kommer på grunn av jobben dere gjør hver dag.

Uten lokalavisen mister lokalsamfunnet vaktbikkja, demokratiet svekkes og innbyggerne får mindre informasjon om hva som skjer. 
Se bare på debatten om alvoret ved at Oslo har manglet en lokalavis, folk forblir uvitende om store prosjekter i eget nabolag.

Vi kommer nå til å inngå samarbeid med universitetsmiljøer for å vite mer om hva som skjer med et lokalsamfunn og lokaldemokratiet hvis lokalavisen forsvinner.

Et prosjekt som dokumenter verdien av en lokalavis – verdien av lokal debatt, kritisk journalistikk ute i grenda – er avgjørende i den tiden vi er i. Det er ikke bare i USA uønska nyheter stemples som fake news.

Vi vil også her se tendenser til medier som dropper den kritiske journalistikken mot makta. Denne fellen må ingen av dere gå i. Mer enn noen gang står det et slag om journalistikken – og førstelinjen i dette slaget er ute i lokalsamfunnene der folk lever sine liv. Det er der folk møter de vi har intervjuet og skrevet om.

Troverdigheten blir testet umiddelbart. 

Journalistikk betyr noe. Mediemangfoldet viser dette tydelig i sin rapport. Lokalavisen er der det begynner, der folk får sin første opplæring i demokratiet: Oppleve kritiske spørsmål bli stilt i eget nabolag, ulovligheter avslørt, høre meningen til noen du ikke liker og muligheten til å gi ditt eget svar til dette.

Lokalavisen er helt avgjørende her. Og til VG som i dag sier at over 1300 skoler er lagt ned i det stille, kan jeg si: Hallo – våkn opp. De er ikke lagt ned i det stille. Skole er noe av det lokalaviser skriver mest om. Når lot dere sist en skolenedleggelse passere i det stille?

Jobben dere gjør er helt avgjørende for demokratiet. 

Lokalavisene er førstelinja i kampen for den frie pressen.

Mediemangfoldsutvalget synes jobben lokalavisene gjør er så viktig at de vil øke støtten til de minste og la oss slippe ørkesløse debatter om utgaver på print versus nett. I vår tid er det ikke debatter om utgaver vi trenger, men innhold. Det er det dette landsmøtet handler om: det gode innhold.

Fra Storbritannia har vi fått eksempel på hvor ille det kan gå når den lokale journalistikken forsvinner; Frustrerte innbyggere mister innsyn og påvirkning i politiske prosesser som angår deres hverdag. Rykter og konspirasjoner truer når den lokale journalistikken forsvinner.

Lokalsamfunnet preges av demokratisk svikt, der rykter og uverifisert informasjon spres muntlig og på sosiale medier. Studien viser hvor viktig det er å ha journalister som stiller spørsmål og formidler kvalitetssikret informasjon.

Derfor vil vi i vårt nye prosjekt dokumentere verdien av å ha en lokalavis, at det betyr noe også i fremtiden. Verdien i en lokalavis ser vi i innhold som skapes der ute i lokalsamfunnene.

Det er der et ja eller nei blir synlig i nabolaget. Det er der sløsing av penger fører til et nei når lekeplassen skal fikses eller skoler foreslås lagt ned, når nattevakter på sykehjemmet jobber seg syke fordi de er for få på jobb. Eller når rådmenn lar være å journalføre kritiske varslingsbrev om seg selv.

Alt dette er realiteter fra lokalsamfunn dere alle kan kjenne igjen, typer saker dere har jobbet med det siste året.

Vi vet lite om fremtiden. Men vi vet en del om fortiden
At folk betaler for innholdet kombinert med et lite produksjonstilskudd i bunn, har vært vinneroppskriften til den unike norske lokalavisfloraen. Slik må det være i fremtiden også; det er ikke nok næringsliv ute i grendene til å sikre at fri og uavhengig journalistikk bare er finansiert av annonser. Dette gir Mediemangfoldsutvalget LLA rett i når de skal peke på de virkemidlene som sikrer at førstelinjen i norsk, uavhengig journalistikk skal leve også i fremtiden.

Denne førstelinjen er dere.

Alle gode kolleger i LLA-familien. Jeg er så glad for å se dere.

Jeg vet administrasjonen har jobbet knallhardt med årets program. Jeg er sikker på at det er mye å lære, men kom gjerne med konstruktive forslag til hva som kan bli bedre. LLA er til for at dere skal gjøre en best mulig jobb.

Nyt disse dagene i Haugesund. Treff nye folk og kos dere.»

PS!

Medier24 dekker LLAs landsmøte fortløpende. Til Medier24 her.

Landsmøteprogrammet og praktisk informasjon finner du her på LLAs nettsider.