Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld
Illustrasjonsfoto: Tore Fjeld

Kjører i gang omfattende valgprosjekt

Før og etter lokalvalget vil det bli en mengde verksteder, temamøter og nettverk om relevante tema. Vi kjører i gang 15. juni.

I år kan du få skreddersydd hjelp i dekningen av valgkampen. Du velger selv hvor mye hjelp du vil ha, og alt er gratis! Prosjektet Lokalavisenes valg 23 gjennomføres av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), og skal komme hele bransjen til gode.

I tiden før og etter valget vil vi arrangere digitale inspirasjonssamlinger, verksteder og temamøter som er åpne for alle. Temaene vil variere fra gang til gang. Noen vil handle om journalistikken, andre om bestemte valgkampsaker.

18. august blir det fagdag om valgjournalistikk. Hold av datoen, informasjon om tid, sted og innhold kommer snart!

Fra midt i august kan du også bli med i ett eller flere nettverk for støtte og idéutveksling rundt ulike tema.

Oppkjøringen starter med tre Teams-møter 15. og 16. juni:

15. juni kl. 10-11: Meningsmålinger
Tallknuser Johan Giertsen fra Poll of polls deler sine beste råd om hvordan du får gode saker ut av meningsmålingene. Poll of polls samler resultatene av alle norske meningsmålinger. Her kan du finne data på både lokalt og nasjonalt nivå.

15. juni kl. 13-14: Bli kjent med velgerne
Marta R. Eidheim og Ingrid Kvåle Faleide ved Universitetet i Bergen presenterer Norsk medborgerpanel. Panelet er et representativt utvalg av Norges befolkning. De har svart på spørsmål om viktige saker i samfunn og politikk i ti år. I dag vil du få høre om de siste velgervandringene og de mest tydelige holdningsendringene, og hvordan disse kan påvirke årets valg.

16. juni kl. 10-11: Godt valgstoff som kan lages i sommer
Her skal vi ha idémyldring, spesielt om saker som kan lages i juni og juli. Redaktørene Arve Uglum i Sogn Avis, Svend Arne Vee i Firdaposten, Lillian Holden i Hallingdølen og Tone Sidsel Sanden i Dølen deler noen av sine beste ideer. Deretter leder Kristine Holmelid fra SUJO en felles idémyldring.

MELD DEG PÅ EN ELLER FLERE AV SAMLINGENE 15. OG 16. JUNI

Mange hadde nytte av nettverksmøtene da SUJO og LLA nylig samarbeidet med Investigate Europe om et plastprosjekt.

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Laila Borge