Kristine Foss (Foto: Kristine Thomas Brun)
Kristine Foss (Foto: Kristine Thomas Brun)

Opptak fra kurset: Hva gjør du når kriser hindrer innsyn?

Kristine Foss fra Norsk Presseforbund gir konkrete tips på hva dere kan gjøre når kriser hindrer innsyn.

Koronakrisen ble også en test i demokratiske rettigheter. Kommunestyrer gikk over på zoom og forvaltningen fikk annet å tenke på enn innsynsbegjæringer.
Hvordan møter vi kommuner som sier nei til innsyn med henvisning til at krisehåndtering  må gå foran? Eller folkevalgte som arrangerer digitale møter og viser til manglende teknisk utstyr når du spør om å få være med? Og bør ikke egentlig regjeringen få diskutere i fred før de bestemmer seg om skolene skal åpnes igjen?

Se opptaket her

og presentasjonen til Kristine

Kristine Foss (Foto: Kristine Thomas Brun)