Hjalmar Kielland og Rune Hetland i LLA har kjent hverandre i mange år. Mobilfoto: Rune Hetland
Hjalmar Kielland og Rune Hetland i LLA har kjent hverandre i mange år. Mobilfoto: Rune Hetland

Hjalmar Kielland (90) fortsatt redaktør etter 64 år

Landets eldste redaktør, Hjalmar Kielland (90) i Akers Avis Groruddalen, har spilt en viktig rolle for Groruddalens identitet i de 64 årene han har drevet lokalavisa.

Redaktør Hjalmar Kielland i Akers Avis Groruddalen runder 90. I 64 av disse årene har han vært redaktør for Akers Avis Groruddalen. I disse årene har han også bidratt til oppbyggingen av et samfunn, et fellesskap og en identitet for alle tilflytterne i den etter hvert så folkerike dalen.

90 personer var invitert på god mat og drikke, underholdning og dartkonkurranse i avishusets egen hage på mandag.

Anne Marie Kvien dro i gang allsang under 90-årsfeiringen. Foto: Rune Hetland

Blant de inviterte var Rune Hetland i LLA. Han holdt tale for jubilanten, og la vekt på betydningen redaktøren og lokalavisa har hatt for Groruddalens felles identitet:

«Det kan høyrast ut som skryt at avisa har skapt fellesskapet, men det er mest ein realitet. Dette kjenner me og frå andre plasser, at lokalavisa blir ein fellesarena. Det er jo ikkje så mange igjen av dei …

Lokalavisenes betydning kan ikkje overvurderast. I motsetning til riksmedia så brukar dei mesteparten av plassen og tida både på papir og nett til å fortelje om det vanlege livet.

Det meste går jo greitt for dei fleste, i motsetning av kva ein kan få inntrykk av i større media som ofte brukar mest tid og plass på det meir sensasjonelle.

Lokalavisa skriv om livet frå vogge til grav i dei enkelte lokalsamfunn, følgjer politikk, ikkje minst lagsliv og næringsliv ute i dei enkelte lokalsamfunn. Og alle lever me våre liv i eit lokalsamfunn.

Lokalavisa er lim og lupe og uvurderleg.»

Hjalmar og Margit Kielland fekk LLAs heiderspris i 2006 for sitt mangeårige arbeid for Akers Avis Groddalen og lokalavisfamilien i landet vårt.

Kielland har også fått en rekke andre utmerkelser, blant annet Kongens fortjenstmedalje, Oslo Byes Vels «bypatriotpris» og St. Hallvard-medaljen, Oslo bys høyeste utmerkelse.

Sp-politiker Jan Bøhler ga jubilanten en Groruddalen-caps i gave. Foto: Rune Hetland