Henta heim gjeve prisar

Hallingdølen og Kvinnheringen har henta heim gjeve prisar i den skandinaviske avis-konkurransen.

Lokalavisene fekk vita om heideren og æra frå Scandinavian News Design tidlegare i år, men no har altså Hallingdølen og Kvinnheringen vore i København på prisoverrekkinga.

I LLAs idébank omtalte vi avisene og deira sider då prisane blei offentleggjort. Sjå artikkelen her.

Heile premielista kan du lesa her på SNSD sine nettsider.