PJbokOmslag

Har gitt ut bok om deltakende journalistikk

Roar Osmundsens nye bok viser hvordan journalistikken kan bygge demokratiet gjennom å involvere og engasjere folk i politikken.

PJbokOmslag

Osmundsens bok Public Journalism – Deltakende journalistikk i norsk lokalpresse er nå i salg. Boka er spesielt rettet mot lokalavisene. Osmundsen tror at metodene som boka beskriver kan hjelpe pressen å beholde posisjonen som en viktig brikke i demokratiet.

– En kombinasjon av public journalism og såkalt citizen journalism, brukergenerert innhold, kan være retningen å gå, mener han.

Public journalism handler om å involvere publikum i politikken og samfunnet. Dette innebærer å skrive om det som er viktig for folk, fra deres eget ståsted.

– Meninger skal brytes i media. Vi må sørge for å invitere folk inn. Helt fra vi planlegger en artikkelserie må vi få inn menneskene. Hvis ikke avisene selv gjør dette, står vi i reell fare for at sosiale medier kan ta over denne rollen, sier Osmundsen.

Levande lokalsamfunn

Til vanlig er Osmundsen redaktør i Søgne og Songdalen budstikke, som var en av pilotavisene i LLAs prosjekt Levande lokalsamfunn. Målet med prosjektet var å inspirere avisene til å ha en tydeligere rolle i lokalsamfunnet.

– Da vi begynte å jobbe med prosjektet, så vi at folk går rundt og tror at de ikke er kompetente meningsbærere. Vi må hjelpe dem å innse at de er kompetente, sier Osmundsen.

I starten av prosjektet skrev han en kort veileder om public journalism, basert på en gammel amerikansk bok. Han så at det trengtes mer litteratur om temaet.

– De gamle eksemplene fra USA var så dyre å gjennomføre. I denne boka presenterer jeg en ny versjon av metoden.

Boka inneholder flere eksempler fra LLA-avisenes arbeid med Levande lokalsamfunn.

Ensom prosess

Osmundsen forteller at det var ensomt å skrive bok.

– Jeg leide meg et sted i Tyskland i halvannen måned. Jeg satt og skrev i en kjeller uten internett om dagene, og samla meg opp lister over ting jeg måtte sjekke på nettet. Jeg måtte lage meg litt strenge rammer. Om ettermiddagene jobbet jeg videre på en italiensk kafé, sier han.

Etter oppholdet i Tyskland måtte han korte ned teksten. Til slutt var boka kortet ned til det halve.

– Nå har den et greit format som det er mulig å lese på en kveld, sier Osmundsen. Han jobber med å få den inn på journalistutdanningenes leselister, men tror den er minst like relevant for journalister som allerede jobber i avis.

PS! Boka blir presentert på LLAs landsmøte i Trondheim i april, men den kan alt nå bestilles på Cappelen Damms nettsider.

RoarOsmundsen

Roar Osmundsen, redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke og nestleder i LLAs styre, har gitt ut bok om deltakende journalistikk.