JMS

«- Graveprosjektet har gitt oss en helt ny hverdag

For Drangedalsposten har LLA-prosjektet «Grave lokalt» vært en åpenbaring, og de anbefaler alle aviser om å delta i prosjektet. Fredag 9. november er det søkefrist for prosjektstøtte fra Fritt Ord.

 

– Takket være midler fra Fritt Ord og bistand fra LLA har vi fått en ny hverdag. Vi føler nå at vi kan gjøre den jobben en lokalavis skal gjøre, og det er rett og slett veldig inspirerende. Dette må dere bare gjøre, sier redaktør i Drangedalsposten, Jan Magne Stensrud.

Thomas Frigård, LLA

 Lå i skuffen

Drangedalsposten kommer ut en gang i uka, og har et opplag på 1965. I sommer valgte avisa sommer å ta del i LLAs graveprosjekt «Grave lokalt» og Stensrud søkte i mai om prosjektstøtte fra Fritt Ord for å grave i miljøforurensing på en nedlagt og en aktiv skytebane i Drangedal.

– Dette er saker som har ligget i skuffen en stund, fordi vi ikke har hatt tid til å se på den. Så la vi merke til eposten fra LLA om å søke midler fra Fritt Ord, og vi slo til. Da vi fikk penger, åpnet det opp for at vi kunne frigjøre ressurser for dette prosjektet, og det er helt topp, sier Stensrud.

Gjør en forskjell

Søknaden ga avisa 40 000 kroner, og etter en grundig og god researchfase har avisa begynt å publisere sin journalistikk. Resultatet har vært formidabelt på mange måter.

– Vi ser at funnene vi har gjort fører til at vi kan lage journalistikk som gjør en forskjell for innbyggerne i lokalsamfunnet, og dette gir oss inspirasjon til å grave videre. Vi ser at undersøkende journalistikk nytter, og det har bidratt til å gjøre avisa bedre, sier Stensrud.

Hadde ikke lov

Gjennom graveprosjektet har Drangedalsposten avslørt at den kommunen i reguleringsplanen har definert deler av den gamle skytebanen som «blydepot», og estimat tyder på at det ligger 8-10 tonn bly i dette området. Avisa kunne også avsløre at fylkesmannen reagerte på kommunens regulering.

– Fylkesmannen har uttalt at kommunen ikke har lov til å anlegge et slikt blydepot, sier Stensrud.

Bly i grunnen

Rett i nærheten av kommunens blydepot ligger det også en barnehage, og barnehagen benytter området ved blydepotet som et kjært turområde. Barnehagen var helt ukjent med hva kommunen hadde definert området som, og de var heller ikke kjent med blyet som lå i grunnen i dette området.

– Kommuneoverlegen har nå uttalt at det ikke er optimalt at barnehagen benytter området som turområde, og barnehagen har nå stoppet å legge sine turer dit. Saken har fått store reaksjoner, sier Stensrud.

Kreftfremkallende

Avisen har også undersøkt forholdene ved en aktiv skytebane i Drangedal, hvor det hvert år skytes rundt 10 000 leirduer ut i kommunens drikkevannskilde. Ved å kontakte leverandøren til leirduene som ble brukt på denne skytebanen, kunne avisa dokumentere at de inneholdt det kreftfremkallende stoffet PAH. Avisen har gjort undersøkelser som tyder på at det ligger rundt 50 tonn fragmenterte leirduer i dette vannet, og store mengder bly fra hagleladningene.

– I over 40 år har man skutt inn i denne drikkevannskilden, og vi vet at både PAH og blyet forurenser drikkevannskilden i Drangedal. Vi kjenner ikke til hvilken grad forurensing det er snakk om, eller hvilke konsekvenser dette har for innbyggerne. Også denne saken har skapt kraftige reaksjoner fra innbyggerne, sier Stensrud. Kommunen har ikke valgt å stenge skytebanen, men det har blitt bestemt at man skal ta vannprøver to ganger i året i stedet for én.

En gråstein var gullklump

Graveprosjektet har med dette gitt svært gode resultater allerede, men det som har gjort sterkest inntrykk på redaktøren i Drangedal med dette prosjektet, er at han ser at graving skaper ikke utelukkende resultater og funn i det konkrete prosjektet man arbeider med. Graving fører nemlig også ofte til helt nye og uventede funn, noe man har gjort i Drangedal.

– Mens vi ba om innsyn for å kunne dokumentere forurensingen på disse skytebanene, dukket det opp dokumenter som viste at det som tilsynelatende var en gråstein, i virkeligheten var en gullklump, sier Stensrud.

Avdekket ny sak

Avisa kom over kilder som tydet på at bare en del av de innbyggerne var tilknyttet kommunens vann- og avløpssystem, og som faktisk betalte for å være tilknyttet. Flere er altså «gratispassasjerer», og dette bryter kategorisk med fordelingsprinsippet i selvkosttjenesten. Alle som er tilknyttet skal nemlig betale sin del av tjenesten.

– Kommunen erkjenner at de ikke har full oversikt over hvem som er tilknyttet og ikke, og dette betyr at det kan være snakk om millioner av kroner som er innbetalt av feil folk. Denne saken hadde vi trolig aldri avdekket om vi ikke hadde deltatt i dette prosjektet. Her har vi muligens avdekket en bedre sak, enn den vi fikk prosjektstøtte til, sier Stensrud.

Må ha på «hjelm»

Graveprosjektet til Drangedalsposten blir møtt med stor interesse fra leserne, men kommuneadministrasjonen er ikke like entusiastiske over den undersøkende journalistikken avisa har satt i gang.

– Vi opplever kritikk fra kommunen for at vi graver og er kritiske, men at vi må ha på oss «hjelm» for å gå inn i rådhuset må vi bare tåle. Det er dette som er samfunnsoppdraget vårt, og vi merker at sakene skaper både engasjement og konstruktive debatter i lokalsamfunn, sier Stensrud.

Massivt engasjement

Denne saken har skapt sterke reaksjoner fra leserne, og avisa har aldri hatt større pågang av leserinnlegg enn i denne saken. Den hadde altså aldri dukket opp, hvis ikke Drangedalsposten hadde lest om graveprosjektet til LLA.

– Jeg får ikke sagt hvor motiverende dette arbeidet er, og vi har fått uvurderlig støtte fra LLA i både søknadsprosessen og undervegs. Dette er rett og slett jævlig gøy, og de andre LLA-avisene må bare benytte muligheten til søke om midler og komme i gang, sier Stensrud.