Rune Hetland (t.h.) og fleire representantar frå LLA og andre presseorganisasjonar fortalde kor viktig det er med gode rammevilkår då dei møtte kulturministeren i haust.
Rune Hetland (t.h.) og fleire representantar frå LLA og andre presseorganisasjonar fortalde kor viktig det er med gode rammevilkår då dei møtte kulturministeren i haust.

Godt nytt om pressestøtten

LLA setter stor pris på den planlagte styrkingen til de aller minste avisene, og er glade for at den ekstra pressestøtten i nord likevel ikke blir fjernet.

Torsdag sendte kultur- og likestillingsdepartementet en ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Målet er å tilpasse regelverket til en enda mer digital publiseringsframtid.

LLAs førsteinntrykk er positivt.

– Forslaget er svært positivt for lokalavisene, og vi i LLA er spesielt glad for styrkingen til de aller minste avisene, sier pressepolitisk rådgiver Rune Hetland.

I forskriften heter det at «nummerén- og alenemedier som har fra og med 700 og færre enn 1700 i abonnementstall får dobbelt ekstratilskudd.»

– Her er det snakk om de svakeste avisene, med minst nærings- og befolkningsgrunnlag, og dette vil være veldig bra for disse avisene, sier Hetland.

Forslaget til nye forskrifter bygger på Medietilsynet sin utredning som kom i desember. Det aller meste fra Medietilsynets forslaget er videreført, men med én klar forskjell: Departementet har ikke fulgt Medietilsynets forslag om å kutte den ekstra pressestøtten i Nord-Norge.

– Det er LLA veldig glad for, sier Rune Hetland, som synes at det meste i Medietilsynets forslag var bra.

LLA er glade for at de fikk komme med innspill underveis i prosessen hos Medietilsynet, og har også jobbet aktivt inn mot departementet før høringsforslaget ble sendt ut. LLA vil nå finlese og -regne på forslaget for å se etter uheldige konsekvenser som vi ikke har forutsett.

– Det er alltid noe som kan bli bedre, men hovedinntrykket vårt er veldig positivt, avslutter Rune Hetland.