Lokalavisbilde

– Godt å slippe kutt, men avisene burde fått omstillingshjelp

Produksjonstilskuddet til avisene føres videre på samme nivå som i dag. Det kommer fram i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Lokalavisbilde

Landslaget for lokalaviser konstaterer at Solberg-regjeringen denne gangen har lagt fram et statsbudsjett uten store kutt i tilskuddet til avisene. Dermed har regjeringen lest både øvrige partier på Stortinget, og avisbransjen selv, langt bedre enn foregående år.

– Regjeringen burde ha hevet produksjonstilskuddet for å gi avisbransjen drahelp i vanskelige omstillingstider. Bransjen sliter med å opprettholde inntektene, noe også lokalavisene merker. En økning i støtten ville vært med på å hindre nedskjæringer som rammer journalistikken, sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Roar V. Osmundsen i Landslaget for lokalaviser (LLA).

Regjeringen foreslår å bruke 323 millioner kroner til produksjonstilskudd neste år. Av denne potten får lokalavisene bare rundt en fjerdedel. Mesteparten går til noen få, men viktige riksaviser og noen nr. 2-aviser ellers i landet. Selv om tilskuddet til hver lokalavis er lite, er det svært viktig for at flest mulig lokalsamfunn kan ha en god lokalavis som utfører sitt samfunnsoppdrag til beste for innbyggerne. Det er som kjent lokalavisene som er lim og lupe i lokalmiljøet og som holder lokaldemokratiet levende i bygder, bydeler og tettsteder i hele landet.

Tilskuddet til samiske aviser blir også foreslått å være på samme nivå som nå (25 mill kroner). Produksjonstilskuddet (ca 14,8 mill.) til periodiske publikasjoner (stort sett ukeaviser som Dag og Tid og Morgenbladet m.fl.) flyttes fra Kulturrådet til den ordinære budsjettposten for produksjonstilskudd under forvaltning av Medietilsynet. Dette er fornuftig og LLA har støttet omleggingen.

LLA synest også det er positivt at støtten til etterutdanning får en liten økning, men understreker at behovet for etterutdanning og ny kompetanse er større enn noen gang, for å møte digitale omstilling.

– Det positive er at LLA kan arbeide inn mot Stortinget uten et utgangspunkt med store kutt. Vi får håpe det er mulig å få støtte for et løft under budsjettbehandlingen i Stortinget, sier Hetland og Osmundsen.

LLA konstaterer med tilfredshet at arbeidet med 0-moms også digitalt pågår for fullt og er forventet å gi ønsket resultat kommende år.

– I lengre tid har LLA har stått opp og kjempet hardt for 0-moms på journalistisk arbeid, sier LLAs generalsekretær Rune Hetland og styreleder Roar V. Osmundsen.

Landslaget for lokalaviser er interesseorganisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge.

For nærmere informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, dir. tlf. 452 89 444, rune()lla.no.

LLAs sentralbord: 452 89 111.

RoarOsmundsenRuneHetlandLLAweb

Styreleder Roar Vigeland Osmundsen (t.v.) og generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Større bilder som kan lastes ned:

RuneHetland_LLA

Lokalavisillustrasjon

Pressemeldingen i pdf-format:

LLA pressemeld statsbudsj for 2016

Besøk gjerne også disse nettstedene for mer informasjon:

Medier24.com

Journalisten.no

Kulturdepartementets budsjett på regjeringen.no

Kulturdepartementets kommentarer på regjeringen.no