Gir støtte

Fritt Ord ønsker flere søknader fra lokalavisene

Fritt Ord har satt av 100 millioner kroner for å styrke norsk journalistikk. De mottar gjerne flere søknader fra LLA-avisene, og neste frist er 21. september.

Thomas Frigård, LLA

–  Vi kan ikke «redde» norsk journalistikk, men vi kan komme med midler til å virkeliggjøre journalistikk som er viktig for samfunnet. Vi mottar gjerne flere gode søknader fra norske lokalaviser, gjerne for mer krevende prosjekter også, sier direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

Ønsker flere søknader
For å styrke norsk journalistikk har stiftelsen Fritt Ord bevilget inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistprosjekter, og satsingen har fått tittelen «Norsk journalistikk». Utlysningen har sju søknadsfrister gjennom året, og satsingen skal løpe over fire år. Neste søknadsfrist er fredag 21. september klokka 15.
– Lokalavisene er viktige for lokalsamfunnene, innbyggerne og lokaldemokratiet, og vi ser gjerne flere søknader fra disse aktørene. Av de søknadene vi får inn er det jevnt over gode temaer og interessante prosjekter, sier rådgiver i Fritt Ord, Tonje Olsrud.

Lettere å gi penger
LLA satt i gang prosjektet «Grave Lokalt», og i dette prosjektet hjelper vi lokalavisene blant annet med å søke pengestøtte for sine graveprosjekter gjennom Fritt Ords øremerkede midler til norsk journalistikk. Ved søkerunden før sommeren fikk seks LLA-aviser til sammen 420 000 kroner av Fritt Ord, og ifølge Åmås har bistanden fra LLA båret frukter.
– Vi ser at flere og flere av søknadene fra lokalavisene har blitt bedre, de har blitt mer definerte og gjennomtenkte, og har fått mer konkrete problemstillinger. Vi ser at coachingen fra LLA har hjulpet. Det har blitt lettere å gi penger, sier Åmås.

Planlegg på forhånd
Fritt Ord mottar flere hundre søknader om støtte til journalistikk i året, og bare i august-søkerunden fikk de inn 68 søknader. For å styrke muligheten til å få innvilget søknaden anbefaler Fritt Ord at søkerne starter den redaksjonelle planleggingen i forkant av søknaden.
–  Jo mer konkret man kan være rundt hva man ønsker å finne ut, jo bedre er det. Det er temaene som er det viktigste for oss. Vi ønsker også en så konkret plan for publisering som mulig, hvilke og hvor mange saker ser man for seg. Dette kan være vanskelig, men det vil hjelpe oss til å visualisere hva prosjektet dreier seg om. Men, hvis det er noe søkerne er usikre på er det bare å ta kontakt, sier Olsrud.

Multimedia og samarbeid
En typisk god søknad er på totalt 5-10 sider og inneholder en konkret problemstilling og et godt kostnadsbilde. Prosjektene kan dreie seg om alt fra gravejournalistikk, andre viktige journalistiske prosjekter innenfor de fleste samfunnsviktige temaer og for eksempel anmelderi.
– Vi er selvsagt også åpne for multimediale prosjekter, og også for samarbeid mellom flere aviser og medier, sier Åmås.

Husk rapporten
Men Fritt Ord minner om at alle som mottar midler må levere en liten rapport når prosjektet er ferdigstilt, her er det en del slurv fra søkerne.
– Det er viktig for oss at det leveres en rapport om hva som faktisk ble resultatet av prosjektet, hvordan ble midlene brukt, hvordan det ferdige prosjektet ble mottatt, lesertallene, skapte de debatt, ble de referert i andre aviser og lignende. Uten en slik rapport vil det være vanskeligere for oss å gi penger til en ny søknad fra denne søkeren, sier Åmås.

LLA hjelper deg
Alle LLA-aviser som ønsker å sette i gang et graveprosjekt oppfordres til å søke om midler, og LLA kan gjennom vårt prosjekt «Grave lokalt» bidra med støtte til å utvikle en prosjektidé, hjelp til å utforme søknad til Fritt Ord, og fortløpende støtte og oppfølging undervegs i prosjektet av prosjektleder Thomas Frigård, eller utvalgte ressurspersoner LLA har avtale med. Gjennom prosjektet kan deltakeravisene få bistand fra noen av de fremste gravejournalistene i landet.

Ønsker du hjelp til å søke?

Ta kontakt med Thomas Frigård.
Epost: thomas@raumnes.no
tlf: 415 42 956