Skjermbilde ny 1

Til felles kamp mot falske nyheter

I forkant av høstens valg går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) sammen om en kampanje for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon.

– Også i Norge må vi ta disse utfordringene på alvor, og våre undersøkelser viser at mange har for liten kunnskap om hvordan de kan avdekke usann informasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet gjennomførte nylig en stor undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen, der fire av ti ikke klarte å gjenkjenne en falsk nyhet. Dårligst stilt var det med de eldste; i gruppen 60 år og eldre avslørte bare halvparten at nyheten de ble eksponert for var falsk.

Felles kampanje

– Resultatene fra undersøkelsen viser at det er behov for å øke kunnskapen og bevisstheten i befolkningen, ikke minst blant de eldre. Det er noe av bakgrunnen for at vi nå setter i gang en kampanje mot falske nyheter, sier Velsand. Faktisk.no og LLA samarbeider med Medietilsynet om kampanjen, som består av filmer og annonser som skal spres både via aviser og sosiale medier. I tillegg distribueres en quiz og konkrete råd om hvordan falske nyheter kan avdekkes.

– Falske nyheter er ofte forkledd som ekte nyheter, og distribueres gjennom nettsider som kan minne om ekte aviser. Dermed kan disse sakene være vanskelige å avsløre, sier redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no. Medietilsynet og Faktisk.no råder folk til å være skeptiske til utrolige eller fengende overskrifter. Et annet tips er å sjekke om du kjenner igjen nettstedet som publiserer saken, og om navnet på journalisten er oppgitt. Det kan også være lurt å undersøke om flere medier har den samme nyheten.

Opptatt av redaktørstyrte mediers betydning

LLA er opptatt av den viktige rollen lokalavisene har som troverdig informasjonsformidler, ikke minst i forbindelse med hendelser som valg.

– Våre aviser drives etter Redaktørplakaten og journalistiske prinsipper, og våre saker skal leserne kunne stole på. De redaktørstyrte avisene får en enda større betydning når falske nyheter og desinformasjon øker i omfang, sier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

– Stopp opp, tenk deg og sjekk før du deler. På den måten kan hver og en av oss bidra til å hindre at falske nyheter spres videre, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet.no finner du tips til hvordan du avslører falske nyheter, annonsemateriell  for nett og papir – og alt annet om kampanjen. Du kan også ta vår test for å avsløre falske nyheter.